สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

ผู้ขนส่งไม่แจ้งว่าให้ขนส่งสินค้าอันตราย

22 สิงหาคม 2556

 

คดี นี้ โจทก์ฟ้องจำเลยว่า จำเลยไม่ยอมแจ้งโจทก์และไม่ยอมทำเครื่องหมายบนสินค้าของจำเลย ว่าเป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้ จนเป็นเหตุให้สินค้าของจำเลยเกิดไฟลุกไหม้ระหว่างทางที่โจทก์กำลังนำสินค้า ไปส่งแก่ผู้ซื้อสินค้า โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมแซมเรือและค่าสินค้าของผู้อื่นที่ได้รับความเสียหายจาก เพลิงไหม้ครั้งนี้  ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์

 จำเลย ต่อสู้ว่า จำเลยรับว่าไม่ได้แจ้งและทำเครื่องหมายว่าสินค้าที่ให้โจทก์ส่งนั้น เป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้จริง เนื่องจากโจทก์ทราบดีอยู่แล้วแต่จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแค่ครึ่งเดียว เนื่อง จากความเสียหายครั้งนี้โจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเช่นกันเนื่อง จากโจทก์มิได้ทำการจัดวางสินค้าตามสภาพสมควรของสินค้าทั้งที่โจทก์รู้อยู่ แล้วว่า สินค้าของจำเลยอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้  การ จัดวางสินค้าที่เป็นสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ต้องจัดวางในที่ไม่อับ อากาศและมีความชื้นในระดับที่เหมาะสมตู้สินค้าที่บรรจุถ่านไม้ที่จัดวางไว้ โดยมีตู้สินค้าอื่นวางทับอยู่ 2 ถึง 3 ชั้น และจัดไว้ในที่อับอากาศ เป็นการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักการและวิธีปฎิบัติในการขนสินค้าอันตรายตามสภาพ

 เรื่องนี้แล้วตามหลักกฎหมาย พรบ.รับขนของทางทะเลแล้ว ผู้ว่าจ้างขนส่งมีหน้าที่ต้องแจ้งว่า สินค้าที่ให้ขนส่งนั้นมีสภาพอันตรายครับ ถ้าไม่แจ้งแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สินค้าแล้ว ถือว่าผู้ขนส่งมีส่วนต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับ แต่จะมากน้อยเท่าใดก็แล้วแต่พฤติการณ์ในคดีครับ สวัสดีครับ

 

Bookmark and Share
 
Online:  47
Visits:  2,399,333
Today:  388
PageView/Month:  8,103