สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

ใช้กฎหมายใดบังคับกับคดี

2 กุมภาพันธ์ 2560

เกิดเหตุละเมิดจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัญก่อนที่จะมี พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้ ต่อมามีการนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมหลังจากที่ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้แล้ว กรณีเช่นนี้ต้องใช้กฎหมายใดมาใช้พิจารณาคดี   – เหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีผลบังคับใช้ แม้จะมีการฟ้องร้องกันต่อศาลหลังจากที่ พรบ.ความรับผิดทางละเ ...
 
Online:  38
Visits:  2,399,319
Today:  374
PageView/Month:  8,089