สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

ใช้กฎหมายใดบังคับกับคดี

2 กุมภาพันธ์ 2560

เกิดเหตุละเมิดจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัญก่อนที่จะมี พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้ ต่อมามีการนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมหลังจากที่ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้แล้ว กรณีเช่นนี้ต้องใช้กฎหมายใดมาใช้พิจารณาคดี   – เหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีผลบังคับใช้ แม้จะมีการฟ้องร้องกันต่อศาลหลังจากที่ พรบ.ความรับผิดทางละเ ...
 
Online:  22
Visits:  2,357,855
Today:  1,821
PageView/Month:  17,808