สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

นิติบุคคลอาคารชุดถือเป็นผู้ให้บริการตามภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

2 กุมภาพันธ์ 2560

นิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางจากผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน โดยนำเงินค่าส่วนกลางที่ได้รับชำระมานั้น ไปบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางต่างๆซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านทุกคน ต่อมานิติบุคคลหมู่บ้านถูกเจ้าหน้าที่สรรพกรเรียกประเมินภาษีเพราะ ถือว่า นิติบุคคลหมู่บ้าน เป็นผู้ให้บริการซึ่งมีรายรับเกินอัตราที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ ...
 
Online:  53
Visits:  2,399,339
Today:  394
PageView/Month:  8,109