สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

การวางแผนภาษีการโอนบ้านและที่ดิน

2 มีนาคม 2555

ภาษีอากรใดบ้างที่ต้องเสียในการโอนบ้านและที่ดิน ๑ ค่าธรรมเนียมการโอน กรณีขายบ้านและที่ดินไม่ว่าจะขายที่ดินแบบยกแปลงหรือขายที่ดินเฉพาะส่วนแบบแบ่งแยกขายก็ตาม กรณีนี้จะเสีย ๒ เปอร์เซ้นจากราคาประเมินของเจ้าหน้าที่ครับ ๒ ภาษีบุคคลธรรมดา หัก ณ.ที่จ่าย กรณีการขายบ้านและที่ดินเสีย ภาษีบุคคลธรรมดา หัก ณ.ที่จ่าย ๒ เปอร์เซ้นจากราคาประเมินของเจ้าหน้าที่ครับ (ไม่ว่าจะขายที่ดินแบบยกแปลงหรือขายที่ดินเฉพาะส่วนแ ...
 
Online:  46
Visits:  2,399,341
Today:  396
PageView/Month:  8,111