สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

อายุความฟ้องหย่าเพราะทำการเป็นปฎิปักษ์

16 กุมภาพันธ์ 2560

กรณีอ้างเหตุหย่าตาม ม.๑๕๑๖ (๑) ที่ว่า มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้ (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ต้องมีการฟ้องใน ๑ ปี นับแต่ควรรู้เรื่องราวเหตุหย่า แต่ถ้าเป็น เช่นกรณีตามข้อเท็จจริงนี้ ไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กล่าวไป การที่โจทก์ยังอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นและทำการเป็นป ...
 
Online:  50
Visits:  2,399,345
Today:  400
PageView/Month:  8,115