สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า javacafe ได้หรือไม่

2 กุมภาพันธ์ 2560

ใช้คำว่า JAVACAFE เพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้กับสินค้าในหมวดที่ ๓๐ จำพวก รายการสินค้ากาแฟ เมล็ดโกโก้ ธัญพืชที่สีแล้ว ธัญพืชที่ยังไม่ได้สี ผลิตภัณท์ที่มีส่วนผสมของกาแฟและครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม ได้หรือไม่   –  คำว่า JAVACAFE เขียนเป็นอักษรโรมันและแปลความหมายตามพจนานุกรมไม่ได้ นอกจากนี้คำว่า JAVA ยังแปลความหมายได้ว่าเป็นชื่อเกาะแห่งหนึ่งขอ ...
 
Online:  35
Visits:  2,399,313
Today:  368
PageView/Month:  8,083