สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

งานที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์กฎหมายคุ้มครองหรือไม่

2 กุมภาพันธ์ 2560

หนังสือแบบเรียนที่ได้นำ สูตรการคำนวณต่าง มารวมไว้ในหนังสือนี้ และสอดแทรกเพิ่มเติมรูปภาพ เนื้อหาสาระเหตุการณ์ต่างๆ และโจท์ปัญหาต่างๆในแต่ละบทเรียนนั้น เป็นงานที่ถือได้ว่า เป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์งานขึ้นมานั้น ได้สร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่โดยใช้แนวคิดของตนเองประกอบกับสูตรการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่มาก่อนแล้ว จึงเป็นงานที่เข้าข่ายที่ได้รับลิขสิทธิ์ แต่ไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญยา ...
 
Online:  32
Visits:  2,399,310
Today:  365
PageView/Month:  8,080