สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

ยื่นขอรับชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนด ๒ เดือนได้หรือไม่

2 กุมภาพันธ์ 2560

ยื่นฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ต่อมาไปต่างประเทศจึงไม่ทราบว่า ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์เด็ดขาดของลูกหนี้แล้วเมื่อใด จึงไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ เอาไว้หลังจากกลับมาทราบว่า ลูกหนี้ได้ทำการต่อสู้คดีในชั้นอุทธณ์โดยคดีอยู่ที่ศาลฎีกา สุดท้ายศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย กรณีนี้สามารถที่จะกลับไปยื่นขอรับชำระหนี้ได้อีกหรือไม่   –  การยื่นคำขอรับชำระหนี้ต้องยื่นภายใน ๒ เดือน  นับแต่วันที่โ ...
 
Online:  43
Visits:  2,399,324
Today:  379
PageView/Month:  8,094