สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลขอทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้ได้หรือไม่

2 กุมภาพันธ์ 2560

คดีล้มละลายเรื่องหนึ่ง ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ต่อมาเกิดการประนอมหนี้เกิดขึ้น โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นว่าควรยอมรับการประนอมหนี้ แต่มีเจ้าหนี้บางรายเห็นว่า การยอมรับการประนอมหนี้ในครั้งนี้ขัดต่อกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้รายอื่นๆซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่มีมูลหนี้ที่ขอรับชำระหนี้น้อยกว่า เช่นนี้หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมทำเรื่องของยกเลิกการประนอมหนี้(ทำลายมติการยอมรับการประนอมหนี ...
 
Online:  42
Visits:  2,399,328
Today:  383
PageView/Month:  8,098