สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

การหาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

2 กุมภาพันธ์ 2560

      ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการหรืออาศัยผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้ (๑) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เช่น งานวันเกิด งานบวช งานโกนจุก งานแต่งง ...

ขอบเขตนโยบายหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

2 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องจาก เขตการปกครองที่อยู่ปัจจุบัน( อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) กำลังจะมีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครและสมาชิกสภาเทศบาล  เลยถือโอกาสนี้นำเสนอ การหาเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ ว่าผู้สมัครนั้นจะหาเสียงโดยใช้นโยบายในการหาเสียงเรื่องอะไรได้ครับ เพราะการหาเสียงที่ถูกนั้นต้องหาเสียงโดยการตั้งนโยบายตามอำนาจหน้าที่ของเขตการปกครองนั้นๆครับ   การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร (๑) รักษาคว ...
1
 
Online:  15
Visits:  2,417,491
Today:  207
PageView/Month:  12,682