สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

ความรู้เบื้องต้น การค้าระหว่างประเทศ

2 กุมภาพันธ์ 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงมีหลายกฎหมายครับ เพียงแต่คดีที่ขึ้นสู่ศาลจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล ซึ่งในที่นี้ขอให้นึกถึงโครงสร้างดังนี้ครับ ก)ความหมายของกฎหมายนี้ ข)กฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้าง ค)สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล ง)ข้อยกเว้นความรับผิด ครับ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่อง นิติรรมสัญญา รับขนของ ด้วยครับ ซึ่งจะพูดถึงในท ...

ผู้ซื้อสินค้าไม่จ่ายเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

7 กันยายน 2556

  สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอบทความในเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกันบ้างครับ  ในเรื่องนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านที่ทำธุรกิจโดยมีคู่ค้าอยู่อีกประเทศหนึ่ง ไม่มากก็น้อย สมดังเจตนาของผู้เขียนครับ   เรื่องนี้มีผู้ขายสินค้าอยู่ที่เมืองฮ่องกงครับ ส่วนคนซื้อนั้นอยู่ที่เมืองไทยครับ ทั้งคู่พึ่งจะทำธุรกิจด้วยกันเป็นครั้งแรกครับ ซึ่งแน่นอนครับ ความไว้วางใจกันก็ยังมีไม่มากหรอกค ...

ผู้ขนส่งไม่แจ้งว่าให้ขนส่งสินค้าอันตราย

22 สิงหาคม 2556

  คดี นี้ โจทก์ฟ้องจำเลยว่า จำเลยไม่ยอมแจ้งโจทก์และไม่ยอมทำเครื่องหมายบนสินค้าของจำเลย ว่าเป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้ จนเป็นเหตุให้สินค้าของจำเลยเกิดไฟลุกไหม้ระหว่างทางที่โจทก์กำลังนำสินค้า ไปส่งแก่ผู้ซื้อสินค้า โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมแซมเรือและค่าสินค้าของผู้อื่นที่ได้รับความเสียหายจาก เพลิงไหม้ครั้งนี้  ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์  จำเลย ต่อสู้ว่า จำเลยรับว่ ...
1
 
Online:  14
Visits:  2,417,493
Today:  209
PageView/Month:  12,684