สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
เรื่องจริงจากคดีแพ่ง
40 สัญญาส่งเสียเมียน้อยและสัญญาเลิกเป็นเมียน้อย
21/3/2560 8:45:00
นวพล ผ่องอำไพ
เรื่องจริงจากคดีอาญา
32 ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก
16/3/2560 9:10:00
นวพล ผ่องอำไพ
เรื่องจริงจากคดีภาษี
20 รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
20/2/2560 8:52:00
นวพล ผ่องอำไพ
เรื่องจริงจากคดีล้มละลาย
13 ลูกหนี้บางคนในคดีล้มละลายมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ลูกหนี้คนอื่นๆจะได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่
10/3/2560 9:26:00
นวพล ผ่องอำไพ
เรื่องจริงจากคดีแรงงาน
17 นายจ้างอ้างกิจการขาดทุนจึงขอพักการทำธุรกิจและงดจ่ายค่าจ้างได้หรือไม่
14/3/2560 8:50:00
นวพล ผ่องอำไพ
เรื่องจริงจากคดีทรัพย์สินทางปัญญา
12 ไมไ่ด้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยจะฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยได้หรือไม่
21/2/2560 8:43:00
นวพล ผ่องอำไพ
เรื่องจริงจากคดีปกครอง
11 ตำรวจปฎิบัติหน้าที่มิชอบ ฟ้องที่ศาลใด
4/2/2560 14:13:00
นวพล ผ่องอำไพ
เรื่องจริงจากคดีการค้าระหว่างประเทศ
3 ความรู้เบื้องต้น การค้าระหว่างประเทศ
2/2/2560 8:26:00
นวพล ผ่องอำไพ
คดีเลือกตั้ง
2 การหาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
2/2/2560 8:57:00
นวพล ผ่องอำไพ
 
 
Online:  2
Visits:  2,417,414
Today:  130
PageView/Month:  12,605