สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

       สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความนวพล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการทวงหนี้นอกระบบ ไม่เคยมอบอำนาจให้บุคคลใดทำหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ในนามของสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพล โดยระบุข้อมูลในหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เช่น ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่มิได้เป็นของสำนักงานทนายความฯหรือของทนายความนวพลแต่อย่างใด หากตรวจพบว่ามีการแอบอ้างนำชื่อสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพลไปใช้ ผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

      


  

    

      
สำนักงานทนายความ

 เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส 

ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานเลขที่ 7196/53  

ทนายความ นวพล ผ่องอำไพ   

ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 2856/2550

ทนายความ นวพล ผ่องอำไพ

ได้รับการฝึกอบรมด้านภาษีอากร

จากสภาทนายความ

  

 

 

 

 
          
 

 
                 

                                                

ประวัติการทำงาน (Information about working)


 
2550-ปัจจุบัน: ทนายความสำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความ ขอแรงประจำศาลดังต่อไปนี้

- ศาลจังหวัดบัวใหญ่                     
- ศาลจังหวัดสีคิ้ว                     
- ศาลจังหวัดสีคิ้วปากช่อง                   
- ที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีให้ธุรกิจ
  (lawyer and adviser about tax planning from  2550- right now)


ประวัติการฝึกอบรม(Profile of training)


 
2550  :  การวางแผนภาษีและการดำนินคดีภาษีอากร จากสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
  ( tax planning and condut  tax case from thai lawyer council)

 

                                                                         

 
Online:  14
Visits:  2,417,496
Today:  212
PageView/Month:  12,687