สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : บุคคลสาบสูญอ่าน 163 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : บุคคลสาบสูญ
5/3/2560 16:36:00

คนสาบสูญกรณีสาบสูญไปเป็นเวลา ๕ ปี

กรณีผู้ใดไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี  ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญได้


คนสาบสูญกรณีหายไปเป็นเวลา ๒ ปี 

กรณีที่ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดสองปีนับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ใน การรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว ,นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทำลาย หรือสูญหายไป , นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่กล่าวไปแล้วได้ผ่านพ้นไป ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญได้


ผลของการเป็นผู้สาบสูญ  

ถือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตในทางกฎหมายนับตั้งแต่ครบกำหนดการเป็นผู้สาบสูญในแต่ละกรณี 
Online:  18
Visits:  2,399,295
Today:  350
PageView/Month:  8,065