สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ให้โดยเสน่หาอ่าน 1598 / ความคิดเห็น 1
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ให้โดยเสน่หา
7/1/2558 15:52:00

ห้โดยสเน่หา

   หมายถึง การให้ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน และผู้รับตกลงรับการให้

การให้ทรัพย์สินที่ซื้อขายต้องจดทะเบียน    

   ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนเช่นกัน

คำมั่นจะให้หรือสัญญาจะให้  

   ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจึงจะบังคับตามสัญญาหรือคำมั่นได้

การเพิกถอนการให้ 

   ต้องอาศัยสาเหตุที่ว่า  ทำร้ายร่างกายผู้ให้   , ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง , ไม่ยอมให้สิ่งของเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้ในเวลาที่ยากไร้ และสามารถให้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการให้ โดยเป็นบำเหน็จสินจ้าง ,มีภาระติดพันกับทรัพย์ที่ให้ , หน้าที่ธรรมจรรยา , ให้ในการสมรส และต้องไม่ปรากฏว่า ผู้ให้ได้ให้อภัยผู้รับจากเหตุถอนคืนการให้แต่อย่างใด

อายุความขอคืนการให้

  ๖ เดือนนับแต่ทราบเหตุ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่ เกิดเหตุถอนคืนการให้

 


จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 1
1
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 1
25/3/2558 14:53:00

ถาม  การให้โดยเสน่หา คืออะไร

ตอบ  คือ การที่ ผู้ให้ ให้ทรัพย์สิน แก่ผู้รับให้ โดยไม่มีค่าตอบแทน

ถาม   ให้ที่ดินแก่กิ้ก ต้องจดทะเบียนการให้ที่สำนักงานที่ดินหรือไม่

ตอบ  ต้องจดทะเบียนการให้ถึงจะมีผลตามกฎหมาย

ถาม   เถ้าแก่ ทำสัญญาจะยก รถยนต์แก่ เมียน้อย ในปีหน้า ถึงเวลาเถ้าแก่ไม่ให้ เมียน้อยฟ้องได้หรือไม่

ตอบ   สัญญาจะให้หรือคำมั่นว่าจะให้ทรัพย์ที่ซื้อขายกัน แล้วต้องจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย สัญญาว่าจะให้ หรือคำมั่นว่าจะให้ก็ต้องจดทะเบียนเช่นเดียวกัน ถึงจะมีผลตามกฎหมาย กรณีนี้ทำสัญญาแต่ไมได้จดทะเบียนจึงฟ้องไม่ได้

ถาม  กรณีที่จะสามารถถอนคืนการให้ได้    มีเหตุใดบ้าง

ตอบ  ต้องมิใช่ การให้ที่ผู้รับให้ต้องเสียเงินในการรับให้ หรือมิใช่การให้ตามธรรมจริยา หรือมิใช่การให้แทนค่าจ้าง ต่างๆหรือให้ในการสมรส  และต้อง มีเหตุ ทำร้ายร่างกายผู้ให้ , หมิ่นประมาทผู้ให้ ,ไม่ยอมให้สิ่งเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้ในเวลายากไร้ ด้วย

ถาม   ก.ให้ ที่ดินแก่ ข. ต่อมา ข. หมิ่นประมาท ก.  ข.ต้องฟ้องขอคืนการให้ในกำหนดเวลาใด

ตอบ   ใน ๖ เดือนนับแต่ ทราบเหตุ  แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่เกิดเหตุถอนคืนการให้

 

จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 1
1

 
Online:  5
Visits:  2,399,282
Today:  337
PageView/Month:  8,052