สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ตัวการตัวแทนอ่าน 957 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ตัวการตัวแทน
7/1/2558 15:18:00

ตัวการตัวแทน 

ตัวการใช้ให้ตัวแทนทำกิจการตามที่ตนต้องการแทนตนเองและตัวแทนตกลงทำให้

การแต่งตั้งตัวแทนตามกฎหมาย

  อาจทำเป็นหนังสือ สำหรับกิจการที่กฎหมายระบุว่าต้องทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ สำหรับกรณีที่กฎหมายระบุว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรืออาจเป็นแค่การแต่งตั้งโดยปริยาย โดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งแต่อย่างใดก็ได้ เช่น ตัวแทนเชิด( อ้างชื่อคนอื่นว่าเป็นตัวแทนของตนเอง โดยที่ไม่มีการแต่งตั้ง หรือ รู้ว่าคนอื่นอ้างชื่อของตนเป็นตัวการ แต่ไม่คัดค้าน)

ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ 

๑)ตัวแทนได้สิ่งใดมาจากการทำการในฐานะตัวแทน ต้องส่งคืนแก่ตัวการ

๒)ตัวแทนต้องทำการตามที่ได้รับมอบหมาย หากทำกิจการที่ได้รับมอบหมายเสียหายย่อมต้องรับผิดต่อตัวการ

ความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอก 

  ตัวการต้องรับผืดต่อบุคคลภายนอก หากตัวแทนทำตามกิจการที่ได้รับมอบหมายแต่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย

กรณีตัวการยอมเอาชื่อตัวแทนแสดงในเอกสารสิทธิต่างๆแทนตนเอง ต่อมาตัวแทนโอนทรัพย์นั้นไป

      ตัวการ ไม่สามารถทำให้บุคคลภายนอกเสื่อมสิทธิที่ได้มาจากตัวแทน ก่อนรู้ว่าเป็นตัวแทนได้

 

  
Online:  19
Visits:  2,399,296
Today:  351
PageView/Month:  8,066