สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data
เว็บบอร์ดทนายความคดีอาญาวางเพลิง , ปลอมเอกสาร , ใช้เอกสารปลอม
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : วางเพลิง , ปลอมเอกสาร , ใช้เอกสารปลอมอ่าน 878 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : วางเพลิง , ปลอมเอกสาร , ใช้เอกสารปลอม
16/1/2558 17:44:00

วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น 

ถาม  โมโหแฟนเลย จุดไฟเผาบ้านที่ซื้อมาด้วยกันกับแฟน ผิดข้อหานี้หรือไม่

 ตอบ   ผิด เนื่องจากบ้านนั้นแฟนเป็นเจาของอยด้วยครึ่งหนึ่งตามหลักกรรมสิทธิ์รวม

ทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง  

กรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน 

ถาม  ปลอมในความหมายข้อหานี้ คืออะไร

ตอบ  คือการทำขึ้นโดยไม่มีอำนาจ

ถาม  ปลอมลายมือชื่อเจ้าของเช็ค ลงในเช็คเปล่าๆ จากนั้นนำไปใช้ชำระหนี้ ผิดข้อหานี้หรือไม่

ตอบ  แม้เป็นการโดยไม่มีอำนาจ แต่เช็คที่ไม่มีข้อความไม่ถือเป็นเอกสาร จึงไม่ผิดข้อหา ปลอมเอกสาร

ถาม  ทำเอกสารฉบับหนึ่งขึ้นมา ตามแนวคิดของตนเอง โดยด้านล่างลงลายมือชื่อ คนอื่นเอาไว้ จากนั้นนำไปใช้ใคนอื่นเสียหาย  ผิดข้อหานี้หรือไม่

ตอบ  แม้จะมิได้ทำปลอมขึ้นมาจากต้นฉบับเอกสารตัวจริง แต่เอกสารดังกล่าวทำขึ้นโดยไม่มีอำนาจ และมีการนำไปใช้เพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ และน่าจะเสียหายแก่ผู้อื่นแล้ว ผิดปลอมเอกสารได้

ถาม  พฤติการณ์แบบใดบ้างที่ ถือว่าไม่น่าจะเสียหาย

ตอบ เช่น ปลอมเอกสารเอาไปหลอกเพื่อนเพื่อให้เลี้ยงอาหาร , ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารที่แท้จริง , เติมข้อความ หรือลงลายมือชื่อในเอกสารที่ยังใช้บังคับให้ดำเนินการตามสัญญาไมได้ , แก้ไขข้อความต่างๆตามจริงในเอกสาร , ทำป้ายทะเบียนขึ้นเองโดยนำไปใช้กับรถคันที่ไดรับหมายเลขทะเบียนนั้นๆ ฯลฯ

ใช้เอกสารปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ถาม  กรณีเรานำอกสารปลอมไปใช้ โดยไม่รู้ว่าปลอม มีความหรือไม่

ตอบ  ไม่ผิด ถือว่าไม่มีเจตนาเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นเอกสารปลอม

 

 

  
Online:  15
Visits:  2,385,822
Today:  34
PageView/Month:  6,655