สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความคดีบังคับจำนำ , เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : คดีบังคับจำนำ , เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำอ่าน 240 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : คดีบังคับจำนำ , เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ
12/5/2560 9:33:00

การบังคับจำนำ


กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้  เจ้าหนี้จำนำสามารถทำหนังสือถึงผู้จำนำเพื่อแจ้งให้ชำระหนี้รวมทั้ง ดอกเบี้ย ,ค่าสินไหมทดแทนจากการไม่ชำระหนี้ , ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำ ,ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินที่จำนำ ,ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์จำนำที่ไม่เห็นประจักษ์ ภายในเวลาสมควร หากผู้จำนำยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ผู้รับจำนำต้องทำหนังสือแจ้งเวลาและสถานที่ๆทำการขายทอดตลาดแก่ผู้จำนำ จากนั้นจึงทำการขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องฟ้องศาลก่อนแต่อย่างใด


คดีเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ


กรณีมีการบังคับจำนำขายทอดตลาดทรัพย์จำนำไปแล้ว หากผู้รับจำนำที่เห็นว่าการบังคับจำนำไม่ถูกต้องเช่นไม่มีการส่งหนังสือบอกล่าวถึงผู้จำนำ หรือมีกรณีติดต่อผู้จำนำมิได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จำนำไปโดยยังไม่ถึง ๑ เดือนนับแต่ผิดนัด หรือการขายทอดตลาดไม่ถูกต้อง คือ ไม่มีการส่งหนังสือแจ้งการขายทอดตลาดแก่ผู้จำนำหรือไม่ระบุสถานที่ , เวลา ในการขายทอดตลาดแก่ผู้จำนำ  ผู้จำนำสามารถฟ้องเพิกถอนการการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ


 การต่อสู้ คดีเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ


-มีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว


-มีการส่งหนังสือถึงผู้จำนำและให้เวลาตามสมควรแล้ว


-มีการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จำนำไปเมื่อถึง ๑ เดือนนับแต่ผิดนัดแล้วในกรณีติดต่อผู้จำนำมิได้


- มีการส่งหนังสือแจ้งการขายทอดตลาดแก่ผู้จำนำและระบุสถานที่ , เวลา ในการขายทอดตลาดแก่ผู้จำนำแล้ว 
Online:  13
Visits:  2,417,450
Today:  166
PageView/Month:  12,641