สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความคดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : คดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้อ่าน 236 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : คดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้
11/5/2560 9:34:00

คดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้

กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือลูกหนี้ทำให้ทรัพย์จำนองสูญหายบุบสลายไม่พอแก่การเป็นประกันหนี้ เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิฟ้องบังคับเอากับทรัพย์ที่จำนองเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ประธาน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ,ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ,ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง นอกจากนี้หากเจ้าหนี้ต้องการเอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้ก็สามารถทำได้หากไม่มีการจดทะเบียนจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นที่จดทะเบียนไว้กับทรัพย์จำนอง และลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยเกิน ๕ ปีมาแล้วและราคาทรัพย์จำนองน้อยกว่าหนี้ค้างชำระ


การต่อสู้คดี บังคับจำนอง อาจต่อสู้ว่า

-ได้มีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว

-มีการส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไม่เกิน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัด


การต่อสู้คดี เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้ อาจต่อสู้ว่า 

-ได้มีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว

-มีการส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไม่เกิน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัด

-มีการจดทะเบียนจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นที่จดทะเบียนไว้กับทรัพย์จำนอง

-ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยไม่เกิน ๕ ปี

-ราคาทรัพย์จำนองไม่น้อยกว่าหนี้ค้างชำระ 
Online:  9
Visits:  2,417,432
Today:  148
PageView/Month:  12,623