สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความถูกฟ้องบัตรเครดิต
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ถูกฟ้องบัตรเครดิต อ่าน 223 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ถูกฟ้องบัตรเครดิต
3/5/2560 21:29:00

กรณีถูกฟ้องให้ชำระหนี้ตามการใช้บัตรหลักและบัตรเสริม ชำระดอกเบี้ย(ทุกอย่างที่เข้าข่ายเป็นดอกเบี้ยแม้ไม่เรียกว่าดอกเบี้ย)


ข้อต่อสู้


๑)บัตรหายถูกขโมย ข้อตกลงให้ผู้ใช้บัตรต้องรับผิดแม้บัตรถูกขโมยเป็นข้อตกลงที่ใช้บังคับมิได้ พฤติการณ์บัตรหาย ไม่เคยมีประวัติว่ามอบบัตรให้ผู้อื่นไปใช้ ลายมือชื่อผู้ใช้บัตรไม่เหมือนลายมือชื่อเจ้าของบัตร รีบแจ้งระงับบัตรทันทีเมื่อทราบว่าบัตรหาย จากนั้นไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน


๒)ดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด หรือค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากผู้ถือบัตร หรือผู้บริโภค  เมื่อรวมคำนวณรวมกันแล้ว ร้อยละ 20 ต่อปี เว้นแต่ค่าธรรมเนียม ในการดำเนินงาน หรือค่าบริการ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด


๓)ขาดอายุความ ไม่มีการฟ้องใน ๒ ปีนับแต่แต่วันถัดมาที่ลูกหนี้ผิดนัด กล่าวคือเนื่องจากกิจการบัตรเครดิตนั้น ผู้ให้บริการบัตรคือผู้ประกอบการค้า เมื่อผู้ใช้บัตรนำบัตรไปใช้ ผู้ประกอบการค้าก็ต้องทดรองออกเงินไปก่อน เมื่อครบกำหนดชำระจึงจะเรียกคืนจากลูกหนี้ผู้ใช้บัตร ดังนั้นจึงต้องมีการฟ้องใน ฟ้องใน ๒ ปีนับแต่แต่วันถัดมาที่ลูกหนี้ผิดนัด ตามที่กล่าวไป 
Online:  16
Visits:  2,417,476
Today:  192
PageView/Month:  12,667