สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้คดีให้โดยเสน่หา
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีให้โดยเสน่หาอ่าน 266 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีให้โดยเสน่หา
12/2/2560 22:24:00

กรณีผู้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยการส่งมอบทรัพย์ที่ให้ หรือจดทะเบียนการให้ตามกฎหมาย โดยการให้นี้มิได้เป็นการให้เพราะ ให้เป็นบำเหน็จสินจ้าง หรือ ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพัน หรือ ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือ ให้ในการสมรส หากผู้รับให้ทรัพย์สินกระทำการประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลา ที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้ แม้ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นสามารถขอคืนการให้โดยเหตุเนรคุณได้


 

การต่อสู้คดี อาจต่อสู้ว่า  การให้นี้เป็นการให้เนื่องจาก ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างหรือ ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพันหรือ ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือ ให้ในการสมรส หรือ ไม่มีการกระทำเนรคุณกล่าวคือ ผู้รับให้ไม่ได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ ผู้รับให้มิได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือผู้รับให้มิได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลา ที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้ หรือ ผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุเนรคุณ หรือ เมื่อเวลาผ่านไป ๖ เดือนนับแต่เหตุนั้นได้ทราบถึงผู้ให้แล้ว แต่ไม่มีการถอนคืนการให้แต่อย่างใด  
Online:  13
Visits:  2,417,473
Today:  189
PageView/Month:  12,664