สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง , ต่อสู้ คดีเมาแล้วขับ
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง , ต่อสู้ คดีเมาแล้วขับ อ่าน 309 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง , ต่อสู้ คดีเมาแล้วขับ
11/1/2560 20:52:00

เมาแล้วขับ ทางอาญาผู้ขับต้องรับโทษจำคุกกี่ปี เสียค่าปรับเท่าใด ทางแพ่งผู้เสียหายฟ้องให้ผู้ขับรับผิดชอบ อย่างไรได้บ้าง 


ในทางคดีอาญา 


 
- กรณีที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกําหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

 
- กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกําหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่


- กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จําคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่น บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกําหนดไม่น้อยกว่าสองปีหรือเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่


- กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้อื่นเสียชีวิต จําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาล สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่


ในทางคดีแพ่ง สามรถฟ้องผู้ขับได้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 


- กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องชดใช้ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับอุบัติเหตุจ่ายไปเพราะการรักษาตัว ค่าเสียความสามารถในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของผู้ได้รับอุบัติเหตุ ค่าขาดแรงงานที่นายจ้างของผู้ได้รับอุบัติเหตุต้องไม่มีลูกจ้างทำงานให้ ค่าเสียหายที่ตีเป็นเงินมิได้


- กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้อื่นเสียชีวิตทันที ต้องชดใช้ ค่าทำศพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ ค่าขาดแรงงานที่ผู้เสียชีวิตต้องทำงานให้นายจ้าง ค่าขาดไร้อุปการะ


- กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีผู้อื่นเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษา ต้องชดใช้ ค่าทำศพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าขาดแรงงานที่ผู้เสียชีวิตต้องทำงานให้นายจ้าง ค่าขาดไร้อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ของผู้เสียชีวิต


- กรณีมีทรัพย์สินเสียหาย ต้องชดใช้ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ถ้าซ่อมให้กลับคืนมาดรดั่งเดิมไมได้ก็ต้องใช้ราคาทรัพย์สินแทน

 

การต่อสู้คดีอาญา อาจต่อสู้ว่า ตนเองไม่ใช่ผู้ขับ หรือ ตนเองมีปริมาณแอลกอฮล์ไม่สูงตามที่กฎหมายระบุว่าเมา ฯลฯ

 

การต่อสู้ดคีแพ่ง อาจต่อสู้ว่า ตนเองไมไ่ด้เป็นผู้ขับ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดของผู้เสียหายด้วยส่วนหนึ่ง ฯลฯ 
Online:  14
Visits:  2,417,459
Today:  175
PageView/Month:  12,650