สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความต่อสู้คดีแพ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฟ้อง,ต่อสู้คดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้ว
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ต่อสู้คดีแพ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฟ้อง,ต่อสู้คดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้ว อ่าน 323 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ต่อสู้คดีแพ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฟ้อง,ต่อสู้คดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้ว
11/1/2560 20:46:00

ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ใช้หนี้ โดยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง แก้ไขอย่างไร ได้บ้าง ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดและคดีถึงที่สุดไปแล้ว แก้ไขอย่างไรได้บ้าง

 


คดีแพ่งที่ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ใช้หนี้ โดยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง


กรณีคดียังไม่ตัดสิน


-ขออนุญาตยื่นคำให้การโดยต้องยื่นคำขอทันทีเมื่อทราบก่อนศาลพิพากษา โดยระบุในคำร้องว่าว่าตนเองประสงค์จะต่อสู้คดีและแจ้งสาเหตุที่ไม่ทราบว่าถูกฟ้อง


กรณีคดีตัดสินแล้ว


-ขอพิจารณาคดีใหม่โดยยื่นคำขอใน ๑๕ วันนับถัดไปจากวันที่ศาลปิดคำบังคับหรือคำสั่งที่บ้าน แต่หากมีพฤติการณ์ที่ไม่อาจบังคับได้ เป็นเหตุไม่สามารถยื่นทันใน ๑๕ วันนับถัดไปจากวันที่ศาลปิดคำบังคับหรือคำสั่งที่บ้านได้ ต้องรีบยื่นคำร้องใน ๑๕ วันนับแต่พฤติการณ์ที่ไม่อาจบังคับได้สิ้นสุดลง


กรณีมีการยึดทรัพย์หรือบังคับคดีตามคำสั่งศาลแล้ว


-ขอพิจารณาคดีใหม่ใน ๖ เดือนนับถัดไปจากวันที่ยึดทรัพย์หรือบังคับคดี

 คดีอาญาที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดและคดีถึงที่สุดไปแล้ว


สามารถยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ โดยยื่นคำร้อง ระบุสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) พยานบุคคลซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าคำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง


(๒) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือ


(๓) มีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีซึ่งถ้าได้นำมาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระทำความผิด 
Online:  12
Visits:  2,417,441
Today:  157
PageView/Month:  12,632