สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้คดีขายฝาก
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีขายฝากอ่าน 306 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีขายฝาก
11/1/2560 20:41:00

ขายฝาก ครบกำหนดไถ่ ผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ ทำอย่างไรได้บ้าง

กรณีทำสัญญาขายฝากทรัพย์สิน โดยมีการกำหนดสิทธิให้ซื้อคืนได้ในเวลาจำกัด  หากต่อมาผู้ขายฝากจ่ายเงินครบตามจำนวนแต่ละงวดแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ ผู้ขายฝากสามารถฟ้องศาลขอให้บังคับผู้ซื้อฝากรับเงินค่าไถ่ถอนและไปจดทะเบียนไถ่ถอนให้ได้ และสามารถขอศาลพิพากษาให้ ถือเอาคำสั่งศาลที่พิพากษาให้ไถ่ถอนได้เป็นการแสดงเจตนาของผู้ซื้อฝากและนำคำพิพากษาไปจดทะเบียนไถ่ถอนได้เอง รวมทั้งเรียกค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นได้

 


การต่อสู้คดี อาจต่อสู้ว่า ผู้ขายฝากไม่อยู่ในฐานะที่จะขอทำการไถ่ถอนได้ในตอนที่เสนอขอไถ่ถอน หรือ ผู้ขายฝากเสนอขอชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ตรงความต้องการของผู้ซื้อฝากตามสัญญาขายฝาก หรือ ผู้ขายฝากเป็นฝ่ายผิดสัญญากับผู้ซื้อฝากก่อน ฯลฯ

 


สำหรับดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก ตามกฎหมายกำหนดให้เรียกได้ร้อยละ ๑๕ ต่อปีจากยอดเงินค่าซื้อฝาก ซึ่งหากผู้ซื้อฝาก เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กล่าวไป ผู้ขายฝากอาจใช้วิธี จ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แก่ผู้ขายฝาก โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี หรือส่งธนาณัติ แทนการมอบเงินสดแก่ผู้ซื้อฝาก กรณีที่ผู้ซื้อฝากปฎิเสธที่จะรับดอกเบี้ยตามอัตรากฎหมายกำหนดก็ได้

 


กรณีใกล้ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว หากผู้ขายฝากต้องการป้องกันปัญหาตามที่กล่าวมาในเรื่องผู้ซื้อปฎิเสธไม่ให้ซื้อคืน อาจทำได้โดย ทำหนังสือแจ้งขอไถ่ หรือ ส่งข้อความขอทำการไถ่ ก่อนครบกำหนด และหากครบกำหนดแล้ว ผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่  อาจทำการวางเงินค่าไถ่ถอนการขายฝาก ณ.สำนักงานบังคับคดีเพื่อให้ผู้ซื้อฝากมารับไปได้ 
Online:  12
Visits:  2,417,449
Today:  165
PageView/Month:  12,640