สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้คดีหมากัด
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมากัดอ่าน 362 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมากัด
8/1/2560 14:33:00

ถูกหมากัด หรือหมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

 

กรณีมีเจ้าของหรือมีผู้ให้อาหารหรือให้ที่อยู่

 

๑)คดีแพ่ง


หากกัดผู้คนจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าของรับผิดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ค่าเสียความสามารถในการทำงาน ค่าขาดแรงงานของนายจ้าง ค่าเสียหายที่ใช่ตัวเงิน  แต่หากกัดทำลายทรัพย์สินเสียหาย  ต้องซ่อมแซม หรือใช้ทรัพย์คืน หรือใช้ราคาทรัพย์คืน


กรณีไม่มีเจ้าของ ผู้ที่รับเลี้ยงดูแล ให้ข้าวหรือให้ที่อยู่ ต้องรับผิดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ค่าเสียความสามารถในการทำงาน ค่าขาดแรงงานของนายจ้าง ค่าเสียหายที่ใช่ตัวเงิน แต่หากกัดทำลายทรัพย์สินเสียหาย  ต้องซ่อมแซม หรือใช้ทรัพย์คืน หรือใช้ราคาทรัพย์คืน


๒)คดีอาญา


หากเจ้าของหรือมีผู้ให้อาหารหรือให้ที่อยู่ ประมาท ไมทำการเลี้ยงดู ตามชนิด วิสัย พฤติการณ์ ของสุนัข จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือจงใจใช้สุนัขทำร้ายผู้อื่น ย่อมต้องรับโทษทางอาญาข้อหา ประมาทหรือ จงใจทำร้ายร่างกาย

 

กรณีไม่มีเจ้าของหรือผู้ให้อาหารหรือให้ที่อยู่


๑)คดีแพ่ง


 ผู้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ปศุสัตว์เขต อำเภอ จังหวัด ฯลฯ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ม.๒๖ ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์  หากปล่อยปละละเลยทั้งที่ทราบเรื่องแล้วว่ามีสัตว์ถูกปล่อย , ละทิ้ง ,ไม่มีเจ้าของ  แต่ไม่จัดสวัสดิภาพแก่สัตว์ตามความเหมาะสม จนเป็นเหตุให้บุคคลบาดเจ็บ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ค่าเสียความสามารถในการทำงาน ค่าขาดแรงงานของนายจ้าง ค่าเสียหายที่ใช่ตัวเงิน  แต่หากกัดทำลายทรัพย์สินเสียหาย  ต้องซ่อมแซม หรือใช้ทรัพย์คืน หรือใช้ราคาทรัพย์คืน


๒)คดีอาญา


ผู้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ปศุสัตว์เขต อำเภอ จังหวัด ฯลฯ ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ม.๒๖ ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์  หากปล่อยปละละเลยทั้งที่ทราบเรื่องแล้วว่ามีสัตว์ถูกปล่อย , ละทิ้ง ,ไม่มีเจ้าของ  แต่ไม่จัดสวัสดิภาพแก่สัตว์ตามความเหมาะสม จนเป็นเหตุให้บุคคลบาดเจ็บ อาจผิดประมาทในการทำหน้าที่หรือจงใจละเว้นการทำหน้าที่ ตามแต่พฤติการณ์


หมากัดสัตว์เลี้ยง ทำอย่างไรได้บ้าง


 กรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ขณะที่หมากำลังกัดสัตว์ของตนเอง เจ้าของสัตว์มีสิทธิทำการตามสมควรเพื่อป้องกันสัตว์ของตนเองได้  เมื่อเหตุการณ์สงบแล้ว จากนั้นจึงรวบรวมหลักฐานเช่นภาพจากกล้องวงจรปิด นำให้เจ้าของหมาดูเพื่อใช้ค่าเสียหาย หากไม่ยอมใช้จึงยื่นฟ้องศาลต่อไป ไม่สามารถที่จะทำร้ายหมาได้เพราะเป็นความผิดตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์


 

การต่อสู้คดีแพ่ง อาจต่อสู้ว่า ตนเองไม่ใช่ เจ้าของหรือมีผู้ให้อาหารหรือให้ที่อยู่ หรือ ตนเองได้ใช้ ความระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์แล้ว หรือ ถึงอย่างไรก็ต้องเกิดเหตุนี้ขึ้นแม้จะได้ใช้ความระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์แล้ว หรือค่าเสียหายนั้นสูงเกินจริงไป

 


การต่อสู้คดีอาญา กรณีมีเจ้าของ ผู้ที่รับเลี้ยงดูแล ให้ข้าวหรือให้ที่อยู่ อาจต่อสู้ว่า ตนเองใช้ความระวังทำการเลี้ยงดู ตามชนิด วิสัย พฤติการณ์ ของสุนัขแล้ว หรือ การที่หมากัดนั้นเป็นเหตุสุดวิสัย

 

 

การต่อสู้คดีอาญา กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจต่อสู้ว่า ได้ดำเนินการจัดสวัสดิภาพหมาที่ถูกทิ้ง ปล่อย หรือไม่มีเจ้าของ ตามที่ได้รับแจ้งแล้ว หรือเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย 
Online:  4
Visits:  2,417,416
Today:  132
PageView/Month:  12,607