สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้องต่อสู้คดี รับจ้างสร้างบ้าน
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้องต่อสู้คดี รับจ้างสร้างบ้านอ่าน 310 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้องต่อสู้คดี รับจ้างสร้างบ้าน
20/12/2559 10:09:00

กรณีผู้รับจ้างสร้างบ้าน  ทำงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้  ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ ลดค่าจ้างลง และยังไม่จ้างค่าจ้างตามที่ตกลงกันเอาไว้ตามสัญญาว่าจ้าง จนกว่าจะมีการส่งมอบงานตามที่ตกลงกันเอาไว้ หรือเลิกสัญญา , เรียกค่าเสียหายเช่น ค่าการงานที่ไปจ้างผู้รับเหมารายอื่นๆทำต่อ ,คิดเบี้ยปรับ หรือริบเงินค้ำประกันความเสียหายได้

 

การต่อสู้คดี อาจต่อสู้ว่า มีการตกลงกันด้วยวาจาภายหลังทำสัญญาโดยไม่ถือเอาวันที่กำหนดในสัญญาเป็นสาระสำคัญ , มีการเพิ่มงาน แต่ไม่มีการกำหนดเวลาส่งมอบงานใหม่แต่อย่างใด , เหตุที่งานล่าช้าเป็นเพราะ การรอวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อ ,ค่าเสียหายที่เรียกมานั้นสูงเกินจริงไป


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


จ้างทำของ รับสร้างบ้าน ทำสวนหย่อม 
Online:  12
Visits:  2,417,435
Today:  151
PageView/Month:  12,626