สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าทรัพย์
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าทรัพย์อ่าน 304 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าทรัพย์
13/12/2559 10:45:00

กรณีผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าแต่ไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสืออย่างน้อย ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ครบกำหนดจ่ายค่าเช่า จากนั้นผู้ให้เช่าสามารถฟ้องขับไล่ ผู้เช่า และเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถนำทรัพย์นั้นออกให้ผู้อื่นเช่าได้หรือเรียกค่าเสียหายที่ผู้เช่ายังคงอยู่ในทรัพย์ที่เช่าได้ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามหนังสือที่แจ้งไปจนถึงวันฟ้องและนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันย้ายออกได้

 

การต่อสู้คดี อาจต่อสู้ว่า ผู้เช่าชำระค่าเช่ามาโดยตลอด , ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์ที่เช่าเอาไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ตอบแทนจากผู้ให้เช่า , การบอกกล่าวให้ออกไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นยังไม่ครบกำหนด ,ค่าเสียหายที่เรียกมานั้นสูงเกินจริงไป 
Online:  12
Visits:  2,417,437
Today:  153
PageView/Month:  12,628