สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้คดีค้ำประกัน
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีค้ำประกันอ่าน 329 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีค้ำประกัน
8/12/2559 20:51:00

กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถฟ้องผู้ค้ำประกันให้รับผิด ตามหนี้ประธาน  รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหม ค่าภาระติดพัน และดอกเบี้ยผิดนัดได้ โดยถ้าผู้ค้ำทำสัญญาค้ำก่อน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ แล้ว เจ้าหนี้ฟ้องให้ผู้ค้ำต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้อย่างลูกหนี้ร่วมได้คือ ๑)ให้ผู้ค้ำรับผิดเต็มจำนวน ๒)ให้ผู้ค้ำไม่มีสิทธิ เกี่ยงขอให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนผู้ค้ำฯเว้นแต่ลูกหนี้ล้มละลายหรือหายไปไหนไม่ทราบ , ๓)ให้ผู้ค้ำไม่มีสิทธิพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินและการบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ทำได้ไม่ยาก หากพิสูจน์ได้เจ้าหนี้ต้องบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ก่อน ๔)ให้ผู้ค้ำไม่มีสิทธิเกี่ยงขอให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน ก่อนผู้ค้ำฯ


การต่อสู้ กรณีทำสัญญาค้ำก่อน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๘  อาจต่อสู้ว่า เจ้าหนี้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงชื่อผู้ค้ำ , หนี้ที่ค้ำประกันนั้นเป็นหนี้ที่มาจากหนี้ที่ผิดกฎหมาย ,มีการทำสัญญาหลังจาก ๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ แต่ในสัญญาเขียนวันที่ย้อนหลัง(เพื่อไม่ต้องรับผิดเต็มจำนวนหากในสัญญาค้ำระบุจำนวนเงินที่ค้ำประกันไว้น้อยกว่าจำนวนหนี้)


การต่อสู้ กรณีทำสัญญาหลัง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ อาจต่อสู้ว่า เจ้าหนี้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงชื่อผู้ค้ำ , หนี้ที่ค้ำประกันนั้นเป็นหนี้ที่มาจากหนี้ที่ผิดกฎหมาย ,เจ้าหนี้ยังมิได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ขอให้เจ้าหนี้เรียกลูกหนี้ให้ใช้หนี้ก่อน ,ลูกหนี้มีทรัพย์สินและการบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ทำได้ไม่ยาก ,เจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ยึดถือเอาไว้เป็นประกัน 
Online:  15
Visits:  2,417,460
Today:  176
PageView/Month:  12,651