สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหาย
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหายอ่าน 412 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหาย
20/10/2559 19:59:00

 

กรณีซื้อทรัพย์โดยระบุตัวทรัพย์ไว้แล้วหรือดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อรู้ราคาของทรัพย์แล้ว  หากต่อมาเกิดความสูญหาย เสียหาย ขึ้นแก่ทรัพย์นั้น โดยเป็นความผิดของลูกหนี้เอง  ทำให้ส่งมอบทรัพย์แก่เราไมได้หรือหากส่งมอบได้ ก็ไร้ประโยชน์กับเรา กรณีนี้เราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้  ได้ ๒ อย่างคือค่าเสียหายจากการที่ไม่ส่งมอบทรัพย์แก่เราไม่ได้หรือหากส่งมอบได้ ก็ไร้ประโยชน์ และค่าเสียหายที่เราไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก เช่นหากเรานำทรัพย์ไปขายต่อก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นมา โดยค่าเสียหายจากการไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกนี้ เราต้องแจ้งล่วงหน้าให้ลูกหนี้ทราบก่อนฟ้อง


 


กรณีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะไม่สามารถส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายตามสัญญาเพราะเกิดความสูญหาย เสียหาย ขึ้นแก่ทรัพย์นั้น ลูกหนี้อาจต่อสู้คดีได้ ว่า ความสูญหาย เสียหาย ทรัพย์นั้น เกิดจากความผิดของเจ้าหนี้เอง มีผลทำให้ ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย และเรียกให้เจ้าหนี้ชำระหนี้ตอบแทนได้ หรือเป็นเรื่องที่ไม่อาจโทษเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ได้  มีผลทำให้ ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย และทั้งสองฝ่ายจะเรียกให้อีกฝ่ายชำระหนี้แก่ตนไม่ได้ 
Online:  11
Visits:  2,417,436
Today:  152
PageView/Month:  12,627