สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางแพ่ง หรือหมิ่นประมาททางอาญา
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางแพ่ง หรือหมิ่นประมาททางอาญาอ่าน 956 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางแพ่ง หรือหมิ่นประมาททางอาญา
26/9/2559 21:54:00

ฟ้องหมิ่นประมาททางแพ่ง

 

    กรณีมีผู้กล่าวหรือ ไขข่าวแพร่หลายถึงตัวเราในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง  ทำให้เราเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ เราสามารถขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิด ใช้ค่าเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ ได้ รวมทั้งขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิดทำการใดๆเพื่อให้ชื่อเสียงกลับคืนมาดังเดิม เช่นโฆษณาคำขอขมา หรือคำพิพากษาศาลได้ 


ต่อสู้หมิ่นประมาททางแพ่ง

     การต่อสู้อาจต่อสู้ว่า เรื่องที่พูดนั้นเป็นความจริง หรือ พูดออกไปโดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเท็จและผู้พูดมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย , ค่าเสียหายที่เรียกมานั้นสูงเกินไป
หมิ่นประมาททางอาญาต่อบุคคลที่สาม


         กรณีมีผู้ใส่ความตัวเราต่อบุคคลที่สาม โดยน่าจะทำให้เรา เสียชื่อเสียง , ถูกดูหมื่น ถูกเกลียดชัง  เราสามารถขอให้ศาลสั่ง จำคุก หรือปรับ รวมทั้งโฆษณาคำพิพากษา และขอให้เขาจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งไปพร้อมกันกับคดีอาญานี้ได้ 

 

ต่อสู้หมิ่นประมาททางอาญาต่อบุคคลที่สาม

การต่อสู้ อาจต่อสู้ว่า 

(1)ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ใน ๓ เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ทำผิด

(2)แสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ,เพื่อป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม , เพื่อในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ , เพื่อติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระทำ ,เพื่อในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการประชุม,เพื่อแสดงความคิด เห็น หรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดี ของตน ผลคือไม่มีความผิด หรือ

(3)พิสูจน์ได้ว่าข้อความหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงและมีประโยชน์ต่อประชาชน ผลคือไม่ต้องรับโทษหมิ่นประมาททางอาญาโดยการโฆษณา


          กรณีมีผู้ใส่ความตัวเราโดยการกระจายภาพ กระจายเสียง หรือป่าวประกาศ   เราสามารถขอให้ศาลสั่ง จำคุก หรือปรับ รวมทั้งโฆษณาคำพิพากษา และขอให้เขาจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งไปพร้อมกันกับคดีอาญานี้ได้ 

 

ต่อสู้หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

การต่อสู้ อาจต่อสู้ว่า 

(1)ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ใน ๓ เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ทำผิด

(2)แสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ,เพื่อป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม , เพื่อในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ , เพื่อติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระทำ ,เพื่อในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการประชุม,เพื่อแสดงความคิด เห็น หรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดี ของตน ผลคือไม่มีความผิด หรือ

(3)พิสูจน์ได้ว่าข้อความหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงและมีประโยชน์ต่อประชาชน ผลคือไม่ต้องรับโทษ

(4)บุคคลที่รับทราบข้อมูลนั้นเป็นบุคคลที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มหรือเป็นบุคคลในกลุ่มเดียวกันกับผู้หมิ่นประมาทเอง


 
Online:  10
Visits:  2,417,431
Today:  147
PageView/Month:  12,622