สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : คดีฉ้อโกงอ่าน 718 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : คดีฉ้อโกง
4/9/2559 21:50:00

คดีฉ้อโกง

 

กรณ๊มีผู้หลอกลวงเรา โดยการแจ้งข้อมูลเท็จ หรือนิ่งเฉยไม่แจ้งความจริงเมื่อควรบอกแ่ก่เรา ทำให้เขาได้ทรัพย์จาก ตัวเราหรือจากผู้อื่นไป หรือทำให้มีการทำลายเอกสารสิทธิ เราสามารถขอให้ศาลสั่งลงโทษ จำคุกหรือปรับผู้ทำผิดได้ รวมทั้งยังสามารถขอให้ ผู้ทำผิดคืนทรัพย์ที่รับไป หากคืนไม่ไ่ด้ให้ใช้เงินแทน หรือ ใช้ค่าเสียหายแก่เราได้


 

 

ประเด็นข้อต่อสู้บางประการในคดีฉ้อโกง


-ผู้เสียหายหรือโจทก์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อหาฉ้อโกงคดีนี้เสียเอง


-ข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบันที่แจ้งผู้เสียหายหรือโจทก์ไป เป็นความจริง


-ข้อมูลที่แจ้งผู้เสียหายหรือโจทก์ไปเป็นเรื่องในอนาคตไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่


-ข้อมูลที่จำเลยปกปิดนั้น เป็นข้อมูลที่จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องบอกหรือจะบอกหรือไม่ ก็ได้


-การได้ทรัพย์ไปนั้นไม่ใช่ผลโดยตรงจากการหลอกลวงหรือปกปิดข้อมูล


-การถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ไม่ใช่ผลโดยตรงมาจากการหลอกลวงหรือปกปิดข้อมูล

 

-ไม่มีการรับแจ้งความหรือฟ้องคดีเองใน ๓ เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ทำผิด


-ไม่ได้นำตัวจำเลยมาฟ้องต่อศาลใน ๑๐ ปี นับแต่วันทำผิด 
Online:  10
Visits:  2,417,433
Today:  149
PageView/Month:  12,624