สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความขอลดโทษ , รอการกำหนดโทษ , รอลงอาญา
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ขอลดโทษ , รอการกำหนดโทษ , รอลงอาญาอ่าน 537 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ขอลดโทษ , รอการกำหนดโทษ , รอลงอาญา
30/8/2559 21:07:00

 ในคดีที่จำเลยยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิด หากจำเลยต้องการขอศาลลดโทษที่จะลงโทษแก่จำเลย หรือจำเลยต้องการให้ศาลรอลงอาญาแก่จำเลย หรือหากจำเลยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ต้องมีคุณสมบัติไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแต่อยู่ระหว่างรอลงอาญา และจำเลยต้องการให้ศาลรอการกำหนดโทษเอาไว้ จำเลยสามารถดำเนินการเพื่อให้ได้ผลแห่งคดีตามที่ต้องการ โดยการทำคำร้องประกอบคำรับสารภาพเสนอต่อศาลก่อนวันพิพากษาเพื่อให้ศาลตัดสินโทษไปในทางที่จำเลยต้องการ


 

  เหตุขอลดโทษ คือ เหตุโฉลดเขาเบาปัญญา เช่น  ผู้กระทำผิดไมได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อยมาก จนถูกชักจูงให้ทำผิดได้โดยง่าย  , เหตุตกอยู่ในทุกข์แสนสาหัส เช่น ถูกทำร้ายร่างกายมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งโมโหพลั้งมือกระทำความผิด เหตุเคยทำคุณงามความดีมาก่อน เช่น เคยเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมมาก่อน  , เหตุรู้ถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้าย เช่น ทำร้ายร่างกายผู้อื่นและจากนั้นสำนึกผิดพาผู้ถูกทำร้ายไปรักษา , เหตุลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน แจ้งความเท็จแก่เจ้าหน้าที่แต่ต่อมาสำนึกผิดจึงบอกความจริงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีผู้รู้ว่าแจ้งความเท็จ  , เหตุให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี เช่นรับสารภาพในชั้นสอบสวนและพิจารณาโดยที่ หากไม่ให้ความรู้ในการทำผิดในคดีแล้ว ก็จะต้องมีการค้นหาพยานหลักฐานต่อไป


เหตุรอลงอาญา คือ อายุ  เช่นอายุ น้อยเกินไป ,มากเกินไป  ประวัติ เข่น ไม่เคยมีประวัติทำผิดมาก่อน นิสัยและความประพฤติ เช่น เป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคม สติปัญญาและการศึกษา เช่น เรียนดีมาตลอด ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี สุขภาพ เช่น อ่อนแอ มีโรคประจำตัวร้ายแรง ภาวะแห่งจิต เช่น จิตไม่ปกติ อาชีพ เช่น มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง สิ่งแวดล้อม เช่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  สภาพความผิด เช่น ทำผิดข้อหาเล็กน้อยครั้งแรก

 

เหตุรอการกำหนดโทษ เช่น เนื่องจากจำเลยไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดมาก่อน  ซึ่งแม้จะใช้วิธีการรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยก็ยังส่งผลเสียร้ายแรงต่อหน้าที่การงานมากกว่าพฤติการณ์แห่งความผิดที่ได้ก่อให้เกิดขึ้น  เช่นจำเลยเป็น  ข้าราชการ  ผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ,จำเลยกระทำความผิดไปด้วยสาเหตุจากความยากจน  หรือกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และความเสียหายหรือความร้ายแรงที่เกิดขึ้นมี เพียงเล็กน้อย ,จำเลยได้สำนึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น  และผู้เสียหาย (ถ้ามี) ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีแก่จำเลย  ,เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  และผู้เสียหายเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติของจำเลย  หรือตัวจำเลยได้รับผลร้ายอย่างรุนแรงจากการกระทำความผิดนั้น  จำเลยยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  หรือเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายโดยวิธีอื่นตามที่จำเลยและผู้เสียหายตกลงกัน  ,จำเลยินยอมปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาลเห็นสมควร จำเลยยินยอมบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ 
Online:  11
Visits:  2,417,438
Today:  154
PageView/Month:  12,629