สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

 


สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความนวพล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการทวงหนี้นอกระบบ ไม่เคยมอบอำนาจให้บุคคลใดทำหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ในนามของสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพล โดยระบุข้อมูลในหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เช่น ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่มิได้เป็นของสำนักงานทนายความฯหรือของทนายความนวพลแต่อย่างใด หากตรวจพบว่ามีการแอบอ้างนำชื่อสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพลไปใช้ ผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


บทความล่าสุด

 

ข่าวสารหรือบทความ
  • edf40wrjww2tArticles:articleDetailกรณีทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งครับ ระบุข้อความในสัญญาฉบับนี้ว่า ตกลงให้ผู้ชายรับตนเองเป็นศรีภรรยาคนที่สองครับ และระบุต่อไปด้วยว่า ให้จ่ายค่าส่งเสียเลี้ยงดูตนเองเป็นรายเดือนๆละ ๕๐,๐๐๐บาท ต่อมาครับ แรก ๆผู้ชายท่านนี้เขาก็ ปฎิบัติตามสัญญาเป็นอย่างดี เข้าตำรา ของใหม่ๆอะไรก็ ...

บทความแยกตามประเภทคดี

สัญญาส่งเสียเมียน้อยและสัญญาเลิกเป็นเมียน้อย

21 มีนาคม 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetailกรณีทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งครับ ระบุข้อความในสัญญาฉบับนี้ว่า ตกลงให้ผู้ชายรับตนเองเป็นศรีภรรยาคนที่สองครับ และระบุต่อไปด้วยว่า ให้จ่ายค่าส่งเสียเลี้ยงดูตนเองเป็นรายเดือนๆละ ๕๐,๐๐๐บาท ต่อมาครับ แรก ๆผู้ชายท่านนี้เขาก็ ปฎิบัติตามสัญญาเป็นอย่างดี เข้าตำรา ของใหม่ๆอะไรก็ ...

ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก

16 มีนาคม 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetail          ตามกฎหมายอาญาของไทยนะครับ มีบทลงโทษ เกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศต่อเด็กอายุน้อยๆดังกล่าวมาแล้ว อยู่พอสมควรเลยครับ กระทำชำเราครับ ในเรื่องนี้นะครับ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชายทำ  หรือผู้หญิงทำ(มีนะครับอย่าคิดว่าไม่มี ...

รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

20 กุมภาพันธ์ 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetailมาตรา 65ตรี รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ(1) เงินสำรองต่าง ๆ นอกจาก(ก) เงินสำรองจากเบี้ยประกันเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไว้ก่อน คำนวณกำไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 65 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกัน ...
 

ลูกหนี้บางคนในคดีล้มละลายมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ลูกหนี้คนอื่นๆจะได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่

10 มีนาคม 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetail         สวัสดีครับ วันนี้นะครับ มีท่านผู้อ่านคอมลัมน์ บทความนี้นะครับ สอบถามมายัง ผมครับ ท่านผู้อ่าน ท่านนี้สอบถามมาในเรื่องของกฎหมายล้มละลายครับ ซึ่งแน่นอนครับ กฎหมายล้มละลายนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ละเอียดและยุ่งยากซับซ้อนครับ อีกทั้งยังเป็ ...
 

นายจ้างอ้างกิจการขาดทุนจึงขอพักการทำธุรกิจและงดจ่ายค่าจ้างได้หรือไม่

14 มีนาคม 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetailสวัสดีครับ  วันนี้ฝนตกหน้าหนาวครับ แปลกดีเหมือนกันครับ ใน จังหวัดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับ มีคดีใหญ่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งครับ คือ บริษัทยักใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมครับ ทำการเลิกจ้าง ลูกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากครับ ซึ่งสาเหตุจริงๆ ผมก็ไม่ทราบถึงเหตุผลของการเลิกจ้าหรอกครับ แ ...

ไมไ่ด้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยจะฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยได้หรือไม่

21 กุมภาพันธ์ 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetailมาตรา ๑๖ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่ง ...

ตำรวจปฎิบัติหน้าที่มิชอบ ฟ้องที่ศาลใด

4 กุมภาพันธ์ 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetail ลูกสาวอายุ ๑๗ ปี ถูก วัยรุ่นแถวบ้านเดียวกัน ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ในตอนแรก ตำรวจร้อยเวรพยายามไกล่เกลี่ย แต่ผู้เสียหายไม่ยอม ต่อมาจึงมีการแจ้งข้อหาแก่ผุ้ทำผิด และในวันแจ้งข้อหา ตำรวจบอกว่า รอซัก ๑ เดือน จะทำสำ ...

ความรู้เบื้องต้น การค้าระหว่างประเทศ

2 กุมภาพันธ์ 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetailกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงมีหลายกฎหมายครับ เพียงแต่คดีที่ขึ้นสู่ศาลจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล ซึ่งในที่นี้ขอให้นึกถึงโครงสร้างดังนี้ครับ ก)ความหมายของกฎหมายนี้ ข)กฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้าง ค)สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล ง) ...

การหาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

2 กุมภาพันธ์ 2560

edf40wrjww2tArticles:articleDetail       ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการหรืออาศัยผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้ (๑) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญ ...

 


งานคดีความ

งานคดีความ
คดีตัวการฟ้องตัวแทน , บุคคลภายนอกฟ้องตัวการ
คดีบังคับจำนำ , เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ
คดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้
คดีเอาเอกสารของผู้อื่นไปหรือทำลายเอกสารของผู้อื่น
ถูกฟ้องบัตรเครดิต
ต่อสู้คดีอาญาต่อสู้,ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฎิบัติตามหน้าที่
คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก,เพิกถอนผู้จัดการมรดก
ฟ้อง,ต่อสู้คดีให้โดยเสน่หา
ฟ้อง , ต่อสู้ คดีเมาแล้วขับ
ต่อสู้คดีแพ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฟ้อง,ต่อสู้คดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้ว
ฟ้อง,ต่อสู้คดีขายฝาก
ฟ้อง,ต่อสู้คดีถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ
ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมากัด
ฟ้อง ,ต่อสู้คดีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ฟ้องต่อสู้คดี รับจ้างสร้างบ้าน
ฟ้อง,ต่อสู้ คดี พรบ.ป่าไม้
ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าซื้อรถ
ฟ้อง , ต่อสู้คดี ข่มขืนใจหรือกรรโชกทรัพย์
ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าทรัพย์
ฟ้อง ,ต่อสู้ พรากผู้เยาว์
ฟ้อง,ต่อสู้คดีค้ำประกัน
ฟ้อง,ต่อสู้คดีแจ้งความเท็จเจ้าพนักงาน
ฟ้องต่อสู้คดีผู้ขายไม่โอนทรัพย์ตามสัญญา
ฟ้อง,ต่อสู้คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ฟ้อง,ต่อสู้คดีนำบัตรอิเลกทรอนิกส์ผู้อื่นไปใช้
ฟ้อง,ต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหาย
ฟ้องต่อสู้คดีเช็ค
ฟ้องถูกรถชนเรียกค่าเสียหาย
เพิกถอนโอนทรัพย์หนีหนี้
ฟ้องขอใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้
ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางแพ่ง หรือหมิ่นประมาททางอาญา
คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์
คดีขอเพิกถอนสัญญาเพราะโมฆะหรือโมฆียะ
ขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ
คดีอาญารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
คดีฉ้อโกง
คดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ
ขอลดโทษ , รอการกำหนดโทษ , รอลงอาญา
ร้องขอและคัดค้านตั้งผู้ปกครอง , ร้องขอและคัดค้านทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์
ร้องขอคืนของกลาง
ฟ้อง,ต่อสู้คดีห้ามใช้นามฯและเรียกค่าเสียหาย

 
Online:  1
Visits:  2,374,272
Today:  259
PageView/Month:  12,268