ทนายความ นวพล ทนาย ปรึกษากฎหมาย คดีความทุกประเภท 0821564989

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
      
 
เมนู
ลิ้งค์

เว็บไซด์เผยแพร่ความรู้กฎหมายผ่านบทความและคำถามคำตอบพร้อมตัวอย่างการว่าความ

 


เรียนทุกท่าน

          ตามที่ได้มีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างนำชื่อของสำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสหรือชื่อของทนายความ
นวพล  ผ่องอำไพไปใช้ในกิจการที่ผิดกฎหมาย                       เช่นการทำหนังสือทวงหนี้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงเกิน
กว่ากฎหมายกำหนดหรือการปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหหมายกำหนด             ทำให้สำนักงานฯ
และทนายความนวพลฯได้รับความเสียหาย

          สำนักงานฯและทนายความนวพลฯ  จึงขอชี้แจงว่า          สำนักงานฯและทนายความนวพลฯไม่เกี่ยวข้องใดๆ 
กับกิจการดังกล่าวมาแต่อย่างใด และหากตรวจพบการกระทำผิดดังที่กล่าวมา           ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนิน
คดีจนถึงที่สุด  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความนวพล ผ่องอำไพ

            

 

ทนายความคดีแพ่งและพาณิชย์
ให้โดยเสน่หา
ให้โดยสเน่หา             หมายถึง การให้ทรัพย ...
เช็ค
เช็ค  ผู้สั่งจ่าย(เจ้าของเช็ค) สั่งธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเมื่อถึงกำหนดแก่ผู้ทรง(คือผู้มีชื่อในเ ...
ตัวการตัวแทน
ตัวการตัวแทน  ตัวการใช้ให้ตัวแทนทำกิจการตามที่ตนต้องการแทนตนเองและตัวแทนตกลงทำให้ การแต่งตั้ง ...
ห้างหุ้นส่วนสามัญ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด
สัญญาหุ้นส่วน  ถาม  นำที่ดินไปลงทุนกับเพื่อน โดยจะแบ่งกำไรจากกิจการ ถือว่าเป็นสัญญาหุ้นส่ ...
กู้ยืม , ค้ำประกัน ,จำนอง , จำนำ
กู้ยืมเงิน   คือสัญญากู้ยืมสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อ มีการมอบเงินหรือทรัพย์ที่ตีราคาได้แก้ผู้กู้ยื ...
เช่าทรัพย์ , เช่าซื้อ
เช่าทรัพย์  คือ สัญญาที่ ผู้ให้เช่า นำทรัพย์สินออกให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ในระยะเวลาจำกัดและผู้เช ...
ซื้อขาย , ขายฝาก
ซื้อขาย ถาม สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด คืออะไร ตอบ คือสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์โอนแก่ผู้ซื้อ เมื่อตก ...
หนี้
ลูกหนี้ผิดนัด  ถาม  กรณีสัญญากำหนดวัน เดือน ปี ให้ใช้หนี้แล้ว ครบกำหนดลูกหนี้ไม่ทำตามสัญญ ...
สัญญา
การแสดงเจตนาทำสัญญา   ถาม  สัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด ตอบ  เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้อ ...
ละเมิด
ละเมิด     คือการจงใจ( รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรและคาดได้ว่าจะมีผลอย่างใดเกิดขึ้น และจงใ ...

ทนายความคดีอาญา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ลักทรัพย์ (เอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม อยู่ด้วยไปโดยทุจริต)  -ทรัพย์คือวั ...
ข่มขืนกระทำชำเรา , อนาจาร , พรากผู้เยาว์
ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ    ถาม   คำว่า ข่มขืนกระทำชำเรา ...
ข่มขืนใจ , หน่วงเหนี่ยวกักขัง , หมิ่นประมาท , ดูหมิ่น
ข่มขืนใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ โดยทำให้กลัวว่า จะเกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน  -เป็นลักษณะ ...
ฆ่าคนตาย , ทำร้ายจนตาย , ทำร้ายจนได้รับอันตราย ,ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย , ชุลมุนจนมีคนตาย
ฆ่าคนตายโดยเจตนา  ถาม  โมโหเพื่อนเห็นเพื่อนนั่งคุยอยู่กับคนอื่น จึงใช้ปืนยิงไปที่วงนั่งคุ ...
วางเพลิง , ปลอมเอกสาร , ใช้เอกสารปลอม
วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น  ถาม  โมโหแฟนเลย จุดไฟเผาบ้านที่ซื้อมาด้วยกันกับแฟน ผิดข้อหานี้ห ...
ฟ้องเท็จ , เบิกความเท็จ , นำสืบ,แสดงหลักฐานเท็จ
ฟ้องเท็จ  -ตามข้อหานี้ ข้อมูลเท็จที่แจ้งไปต้อง เป็นองค์ประกอบความผิดในข้อหานั้นๆด้วย เบิกความ ...
เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ เจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่มิชอบ , เจ้าพนักงานทำผิดเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆ
เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นไปโดยทุจริต   -ข้อหานี้ ต้องเป็นเจ ...
นายหน้าเรียกสินบน ,ให้สินบน ,เจ้าพนักงานเรียกสินบน
เป็นคนกลาง เรียกหรือยอมจะรับ ผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน เพื่อจูงใจเจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่โดยตรง ถาม& ...
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน , แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน
ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฎิบัติตามหน้าที่  ถาม  กร ...
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน , แจ้งความเท็จ ,แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จ
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน   ซึ่งทำตามหน้าที่ หรือเพราะได้ทำตามหน้าที่    &nbs ...

ทนายความคดีภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑ ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน     มีดังนี้ครับ คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลู ...
ภาษีศุลกากร
ภาษีศุลกากร     คดีทางแพ่ง 1.อายุความการประเมิน   การฟ้อง ...
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  คดีแพ่ง ๑)อายุความการประเมิน         &nb ...
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ๑)อายุความการประเมิน ม.๘๘/๖ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ให้กระทำ ...
ภาษีนิติบุคคล
ภาษีนิติบุคคล  ๑)      อายุความในการประเมิน เนื่องอายุความในการฟ้องร ...
ภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีบุคคลธรรมดา คดีแพ่ง ๑)อายุความการประเมิน     การฟ้องร้องให้จ่ายภาษีมีอายุ ...


 

ทนายความคดีแรงงาน
แรงงาน , ค่าชดเชยเลิกจ้าง , เลิกจ้างไม่เป็นธรรม , ค่าทดแทน ฯลฯ
หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน       การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน  พรบ.นี้จะถูก ...

 

ทนายความคดีปกครอง
ปกครอง มีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
ปัจจุบันนี้มีคดีปกครองเกิดขึ้นมากมาย จึงขอโอกาสนี้อธิบายถึงคดีปกครองในแง่มุมของนักกฎหมายเพื่อประโยชน ...

ทนายความคดีล้มละลาย
ล้มละลาย
 กระบวนการขั้นตอนของคดีล้มละลาย    ๑ ผู้ที่จะฟ้อง บุคคลอื่นล้มละลายได้ต้องเป็นเจ้าห ...

 


ทนายความคดีลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์ , เครื่องหมายการค้า
(๑)งานที่ลิขสิทธิ์คุ้มครอง -วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกภาพ ...

ทนายความคดีการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
  เลตเตอร์ออฟเครดิต            คือ ตราสารซึ่งธน ...

 

ใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
หลักเกณท์และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
การขอใบอนุญาตทำงาน    งานที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้  (1)งานกรรมกร (2)งานกสิ ...


 
 

Bookmark and Share


 

 
Online:  2
Visits:  1,486,425
Today:  92
PageView/Month:  59,851