สนง.ทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส ปรึกษากฎหมาย คดีความทุกประเภท 0821564989

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
      
 
 
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 • ทนายป๊อด
 • ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
 •  
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •  
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •  
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •   
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •   
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •   
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •   
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •   
 • ทนายความคดีแรงงาน
 • ทนายความคดีภาษี
 • ทนายความคดีปกครอง
 • ทนายความคดีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
 • ทนายความคดีล้มละลาย
 • ทนายความคดีอาญา
 • ทนายความคดีแพ่ง
 • ทนายความโคราช
 • ขอ work permit,ใบอนุญาตทำงาน
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • visa ไทย,ตรวจคนเข้าเมือง
 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •  

  เว็บไซด์เผยแพร่ความรู้กฎหมายผ่านบทความและคำถามคำตอบพร้อมตัวอย่างการว่าความ

   


  เรียนทุกท่าน

            ตามที่ได้มีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างนำชื่อของสำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสหรือชื่อของทนายความ
  นวพล  ผ่องอำไพไปใช้ในกิจการที่ผิดกฎหมาย                       เช่นการทำหนังสือทวงหนี้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงเกิน
  กว่ากฎหมายกำหนดหรือการปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหหมายกำหนด             ทำให้สำนักงานฯ
  และทนายความนวพลฯได้รับความเสียหาย

            สำนักงานฯและทนายความนวพลฯ  จึงขอชี้แจงว่า          สำนักงานฯและทนายความนวพลฯไม่เกี่ยวข้องใดๆ 
  กับกิจการดังกล่าวมาแต่อย่างใด และหากตรวจพบการกระทำผิดดังที่กล่าวมา           ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนิน
  คดีจนถึงที่สุด  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความนวพล ผ่องอำไพ

              

   

  ทนายความคดีแพ่งและพาณิชย์
  ให้โดยเสน่หา
  ให้โดยสเน่หา             หมายถึง การให้ทรัพย ...
  เช็ค
  เช็ค  ผู้สั่งจ่าย(เจ้าของเช็ค) สั่งธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเมื่อถึงกำหนดแก่ผู้ทรง(คือผู้มีชื่อในเ ...
  ตัวการตัวแทน
  ตัวการตัวแทน  ตัวการใช้ให้ตัวแทนทำกิจการตามที่ตนต้องการแทนตนเองและตัวแทนตกลงทำให้ การแต่งตั้ง ...
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด
  สัญญาหุ้นส่วน  ถาม  นำที่ดินไปลงทุนกับเพื่อน โดยจะแบ่งกำไรจากกิจการ ถือว่าเป็นสัญญาหุ้นส่ ...
  กู้ยืม , ค้ำประกัน ,จำนอง , จำนำ
  กู้ยืมเงิน   คือสัญญากู้ยืมสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อ มีการมอบเงินหรือทรัพย์ที่ตีราคาได้แก้ผู้กู้ยื ...
  เช่าทรัพย์ , เช่าซื้อ
  เช่าทรัพย์  คือ สัญญาที่ ผู้ให้เช่า นำทรัพย์สินออกให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ในระยะเวลาจำกัดและผู้เช ...
  ซื้อขาย , ขายฝาก
  ซื้อขาย ถาม สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด คืออะไร ตอบ คือสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์โอนแก่ผู้ซื้อ เมื่อ ...
  หนี้
  ลูกหนี้ผิดนัด  ถาม  กรณีสัญญากำหนดวัน เดือน ปี ให้ใช้หนี้แล้ว ครบกำหนดลูกหนี้ไม่ทำตามสัญญ ...
  สัญญา
  การแสดงเจตนาทำสัญญา   ถาม  สัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด ตอบ  เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้อ ...
  ละเมิด
  ละเมิด     คือการจงใจ( รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรและคาดได้ว่าจะมีผลอย่างใดเกิดขึ้น และจงใ ...
  ครอบครัว หมั้น สมรส สินสมรส ฟ้องหย่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม
    ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว          & ...
  ที่ดิน เรียกทรัพย์คืน แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
     ทนายคดีที่ดิน , ทนายความคดีที่ดิน  ยินดีให้คำปรึกษา เรื่องที่ดินแก่ทุกท่านครับ&nbs ...
  มรดก , ผู้จัดการมรดก , พินัยกรรม
  ทนายคดีมรดก , ทนายความคดีมรดก นำเสนอหลักกฎหมายเรื่องมรดก ๑ )มรดก คือ ทรัพย์สิน(ที่มีอยู่ก่อนหรือขณะ ...

  ทนายความคดีอาญา
  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ลักทรัพย์ (เอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม อยู่ด้วยไปโดยทุจริต)  -ทรัพย์คือวั ...
  ข่มขืนกระทำชำเรา , อนาจาร , พรากผู้เยาว์
  ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ    ถาม   คำว่า ข่มขืนกระทำชำเรา ...
  ข่มขืนใจ , หน่วงเหนี่ยวกักขัง , หมิ่นประมาท , ดูหมิ่น
  ข่มขืนใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ โดยทำให้กลัวว่า จะเกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน  -เป็นลักษณะ ...
  ฆ่าคนตาย , ทำร้ายจนตาย , ทำร้ายจนได้รับอันตราย ,ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย , ชุลมุนจนมีคนตาย
  ฆ่าคนตายโดยเจตนา  ถาม  โมโหเพื่อนเห็นเพื่อนนั่งคุยอยู่กับคนอื่น จึงใช้ปืนยิงไปที่วงนั่งคุ ...
  วางเพลิง , ปลอมเอกสาร , ใช้เอกสารปลอม
  วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น  ถาม  โมโหแฟนเลย จุดไฟเผาบ้านที่ซื้อมาด้วยกันกับแฟน ผิดข้อหานี้ห ...
  ฟ้องเท็จ , เบิกความเท็จ , นำสืบ,แสดงหลักฐานเท็จ
  ฟ้องเท็จ  -ตามข้อหานี้ ข้อมูลเท็จที่แจ้งไปต้อง เป็นองค์ประกอบความผิดในข้อหานั้นๆด้วย เบิกความ ...
  เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ เจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่มิชอบ , เจ้าพนักงานทำผิดเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆ
  เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นไปโดยทุจริต   -ข้อหานี้ ต้องเป็นเจ ...
  นายหน้าเรียกสินบน ,ให้สินบน ,เจ้าพนักงานเรียกสินบน
  เป็นคนกลาง เรียกหรือยอมจะรับ ผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน เพื่อจูงใจเจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่โดยตรง ถาม& ...
  ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน , แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน
  ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฎิบัติตามหน้าที่  ถาม  กร ...
  ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน , แจ้งความเท็จ ,แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จ
  ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน   ซึ่งทำตามหน้าที่ หรือเพราะได้ทำตามหน้าที่    &nbs ...

  ทนายความคดีภาษี
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ๑ ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ สิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินซึ่งใช้ปลูกสิ่งปลูกสร้างนั้น ...
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีศุลกากร     คดีทางแพ่ง 1.อายุความการประเมิน   การฟ้อง ...
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  คดีแพ่ง ๑)อายุความการประเมิน         &nb ...
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ๑)อายุความการประเมิน ม.๘๘/๖ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ให้กระทำ ...
  ภาษีนิติบุคคล
  ภาษีนิติบุคคล  ๑)      อายุความในการประเมิน เนื่องอายุความในการฟ้อ ...
  ภาษีบุคคลธรรมดา
  ภาษีบุคคลธรรมดา คดีแพ่ง ๑)อายุความการประเมิน     การฟ้องร้องให้จ่ายภาษีมี ...


   

  ทนายความคดีแรงงาน
  แรงงาน , ค่าชดเชยเลิกจ้าง , เลิกจ้างไม่เป็นธรรม , ค่าทดแทน ฯลฯ
  หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน       การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน  พรบ.นี้จะถูก ...

   

  ทนายความคดีปกครอง
  ปกครอง มีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
  ปัจจุบันนี้มีคดีปกครองเกิดขึ้นมากมาย จึงขอโอกาสนี้อธิบายถึงคดีปกครองในแง่มุมของนักกฎหมายเพื่อประโยชน ...

  ทนายความคดีล้มละลาย
  ล้มละลาย
   กระบวนการขั้นตอนของคดีล้มละลาย    ๑ ผู้ที่จะฟ้อง บุคคลอื่นล้มละลายได้ต้องเป็นเจ้าห ...

   


  ทนายความคดีลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า
  ลิขสิทธิ์ , เครื่องหมายการค้า
  (๑)งานที่ลิขสิทธิ์คุ้มครอง -วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกภาพ ...

  ทนายความคดีการค้าระหว่างประเทศ
  การค้าระหว่างประเทศ
    เลตเตอร์ออฟเครดิต            คือ ตราสารซึ่งธน ...

   

  ใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
  หลักเกณท์และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  การขอใบอนุญาตทำงาน    งานที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้  (1)งานกรรมกร (2)งานกสิ ...


   
   

  Bookmark and Share


   


   
  Online:  2
  Visits:  1,731,602
  Today:  348
  PageView/Month:  66,202