ทนายความ นวพล ทนาย ปรึกษากฎหมายฟรี คดีความทุกประเภท

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
      
 
เมนู
ลิ้งค์

สำนักงานฯและทนายความนวพลฯไม่เกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการปล่อยเงินกู้รายวันแต่อย่างใด

 


เรียนทุกท่าน

          ตามที่ได้มีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างนำชื่อของสำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสหรือชื่อของทนายความ
นวพล  ผ่องอำไพไปใช้ในกิจการที่ผิดกฎหมาย                       เช่นการทำหนังสือทวงหนี้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงเกิน
กว่ากฎหมายกำหนดหรือการปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหหมายกำหนด             ทำให้สำนักงานฯ
และทนายความนวพลฯได้รับความเสียหาย

          สำนักงานฯและทนายความนวพลฯ  จึงขอชี้แจงว่า          สำนักงานฯและทนายความนวพลฯไม่เกี่ยวข้องใดๆ 
กับกิจการดังกล่าวมาแต่อย่างใด และหากตรวจพบการกระทำผิดดังที่กล่าวมา           ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนิน
คดีจนถึงที่สุด  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความนวพล ผ่องอำไพ

            

ทนายความแนะนำแนวทางการต่อสู้คดี

ล่าสุด


คดีแพ่ง

สัญญาไม่ระบุวันที่ในการชำระหนี้เอาไว้แน่นอน

คดีอาญา

ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย

คดีภาษี

ไม่ได้รับเงินแต่ถูกประเมินภาษี

คดีลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์

คดีล้มละลาย

ไม่ถือว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว

คดีแรงงาน

ถูกเลิกจ้างโดยผู้ไม่ใช่นายจ้าง

คดีปกครอง

ไม่ทำเอกสาร

ตามประกาศ ก.มหาดไทย

คดีการค้าระหว่างประเทศ

ไม่ใช่ผู้แทนผู้ขนส่ง

Bookmark and Share


แนวทางการว่าความคดีต่างๆ
คดีเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ
     คดีประเด็นเกิดสัญญาขึ้นหรือไม่            โจทก์ฟ้อง ให้จำเลยรับผิดตามสัญญา โดยโจทก์มีหลักฐาน เป็น  เอกสารหลายแผ่น  จับใจความได้ว่า โจทก์ต้องการซื้อสินค้าจากจำเลย  ให้จำเลยแจ้งราคามาได้เลยว่าจะขายเท่าไหร่  หลังจาก ...
ปลอมและใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มปลอม
เรื่องนี้ จำเลยคือ บริษัทและกรรมการครับ ทั้งสองถูกฟ้องว่าร่วมกันปลอมและใช้ใบกำกับภาษีปลอม ทำให้ไม่ต้องเสียหรือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งรายเดือนมีจำนวนผิดไปจากความจริงที่ต้องเสีย ขอให้ลงโทษทั้งจ่ายภาษี , ปรับ , เงินเพิ่ม และจำคุก  ส่วนโจทก์คือกรมสรรพากร ด้านจำเลยต่อสู้ว่า มีการธุรกรรมกับบุ ...
สมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี
คดีนี้โจทก์ฟ้องหย่าสามี โดยเหตุที่ว่า ทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่เกิน ๓ ปีแล้ว ขอศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน ส่วนจำเลยต่อสู้คดีไม่ขอหย่า โดยยอมรับว่า ปัจจุบันนี้ อยู่คนละบ้านกับโจทก์ ก็เพราะโจทก์ย้ายออกไปเอง เนื่องจากไม่พอใจที่พ่อของจำเลยเสียงดังรบกวน พ่อโจทก์ จำเลยไมได้สมัครใจด้วยแต่อย่างใด และ นับ ...
ผู้ส่งของไม่แจ้งว่าให้ขนส่งสินค้าอันตราย
  คดี นี้ โจทก์ฟ้องจำเลยว่า จำเลยไม่ยอมแจ้งโจทก์และไม่ยอมทำเครื่องหมายบนสินค้าของจำเลย ว่าเป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้ จนเป็นเหตุให้สินค้าของจำเลยเกิดไฟลุกไหม้ระหว่างทางที่โจทก์กำลังนำสินค้า ไปส่งแก่ผู้ซื้อสินค้า โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมแซมเรือและค่าสินค้าของผู้อื่นที่ได้รับความเสี ...

Bookmark and Share


ทนายโคราช นำเสนอเรื่องจริงจากคดี
ข่าวสารหรือบทความ
  •   คดี นี้ โจทก์ฟ้องจำเลยว่า จำเลยไม่ยอมแจ้งโจทก์และไม่ยอมทำเครื่องหมายบนสินค้าของจำเลย ว่าเป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้ จนเป็นเหตุให้สินค้าของจำเลยเกิดไฟลุกไหม้ระหว่างทางที่โจทก์กำลังนำสินค้า ไปส่งแก่ผู้ซื้อสินค้า โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมแซมเรือและค่าสินค้าของผู้อื่นที่ได้รับความเสียหายจาก เพลิงไหม้ครั้งนี้  ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์  จำเลย ต่อสู้ว่า จำเลยรับว่าไม่ได้แจ้งและทำเครื่องหมายว่าสินค้าที่ให้โจทก์ส่งนั้น เป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้จริง เนื่องจากโจทก์ทราบดีอยู่แล้วแต่จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแค่ครึ่งเดียว เนื่อง จากความเสียหายครั้งนี้โจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเช่นกันเนื่อง จากโจทก์มิได้ทำการจัดวางสินค้าตามสภาพสมควรของสินค้าทั้งที่โจทก์รู้อยู่ แล้วว่า สินค้าของจำเลยอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้  การ จัดวางสินค้าที่เป็นสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ต้องจัดวางในที่ไม่อับ อากาศและมีความชื้นในระดับที่เหมาะสมตู้สินค ...
  •           สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในคอลัมน์ เรื่องจริงคดีปกครองครับ เรื่องนี้ผู้ฟ้องได้ทำการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า ตนเองถูกหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(เทศบาล)ซึ่งเป็นต้นสังกัดของตนเองนั้น ออกคำสั่งทางปกครองโดยมีคำสั่งให้ ตนเองไปปฎิบัติงานในตำแหน่งสายงานเดิมแต่ลดระดับลงจากซี ๘ เป็นซี ๗ ซึ่งตนเองคิดว่า คำสั่งทางปกครองนี้เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจาก ในตำแหน่งนี้มีผู้อื่นซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในสายงานนี้ ในระดับซี ๗ ที่สามารถโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งดังที่กล่าวมาได้นี้อยู่แล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องจึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี             ส่วนทางผู้ถูกฟ้องนั้น ให้เหตุผลในการต่อสู้คดีนี้ว่า ตนเองออกคำสั่งทางปกครองไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้ว โดยการออกคำสั่งทางปกครองนี้ ก็ได้มีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องเองซึ่งเห็นชอบ ...
  • ความผิดทางศุลกากร ความผิดทางศุลกากรที่มักพบได้เสมอๆ ในการการนำเข้าส่งออก สามารถจำแนกออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร         การลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง การนำของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร หรือของที่ควบคุมการนำเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทย โดยของที่ลักลอบหนีศุลกากรอาจเป็นของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ หรืออาจเป็นของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดหรือไม่ก็ได้ หากไม่นำมาผ่านพิธีการศุลกากร ก็มีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรได้กำหนดโทษผู้กระทำผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่ลักลอบหนีศุลกากรและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ 2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร          การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึง การนำข ...
  •         สวัสดีครับทุกท่าน คอลัมน์เรื่องจริงจำเลยชนะคดีแพ่ง นำเสนอคดี เรียกทรัพย์สินคืนจากผู้ที่ไม่มีอำนาจยึดถือเอาไว้ครับ เรื่องนี้ แต่เดิมนั้น โจทก์และจำเลยซึ่งทั้งคู่เป็นนิตบุคคลประเภทบริษัทจำกัดทั้งคู่ เป็นหุ้นส่วนกันในการทำกิจการก่อสร้างบ้านอาคารที่พักให้กับการแคหะแห่งชาติ ณ.จังหวัดในประเทศไทยครับ  ซึ่งในระหว่างที่บริษัททั้งคู่ร่วมงานกันนั้น คนงานก่อสร้าง รวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างของทั้งสองบริษัท ก็ได้มีการรู้จัก สนิทสนมกัน จนถึงขั้นยืมเครื่องไม้เครื่องมือในทางการช่างของแต่ละบริษัท ซึ่งพนักงานแต่ละบริษัทเบิกเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ทำงานก่อสร้างด้วยกัน ไม่เว้นแต่รถแม็คโคร คันพิพาทนี้ครับ         หลังจากการทำงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักของการเคหะแห่งชาติ เสร็จลงแล้วบริษัทก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือของแต่ละฝ่ายกลับบริษัทไป เหลือแต่รถแม็คโครคันนี้ที่ทิ้งไว้เพื่อเก็บงานตบแต่งความเรียบร้อยบริเวณรอบๆข้างอาคาร ...
  •         สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องจริงจากคดีลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใน ภาพยนต์แนวผู้ใหญ่ จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันได้เลยครับ เรื่องนี้นะครับ  โจทก์เขาเป็นบริษัทสร้างภาพยนต์ ซึ่งโจทก์ได้ภูมิใจสร้างภาพยนต์แนวผู้ใหญ่ๆขึ้นมาเรื่องหนึ่งครับ ซึ่งเนื้อหาของภาพยนต์เรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องภูตผี,ปีศาจ,ความรักของมนุษย์ผู้ชายและผีผู้หญิงและในภาพยนต์เรื่องนี้ก็เมื่อเป็นหนังแนวผู้ใหญ่ชอบแล้ว ก็ต้องมี...ฉากแสดงความรักกัน ซึ่งมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่ครับหากมีแบบธรรมดาๆ ซึ่งโจทก์เองเขาก็คิดเช่นเดียวกันครับจึง ขอทำอะไรที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างความแตกต่างดีกว่า ว่าแล้วก็ว่าจ้างแสตนอิน มาแสดงบทรักในภาพยนต์เรื่องนี้แบบ ถึงพริกถึงขิง โจ๋งครึ้ม เห็นทุกสัดส่วนกันไปเลยครับ และเป็นยังไงครับ แหมโจทก์ลงทุนสร้างขนาดนี้ หนังก็ดังซิครับ มีผู้มาติดต่อขซื้อภาพยนต์ของโจทก์ออกไปฉายตาม งานวัดต่างๆเป็นจำนวนมาก เรียกว่าดังแบบข้ามปีกันไปเลยครับ      & ...
  •  สวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในคอลัมน์ จำเลยชนะคดี ล้มละลายครับ เรื่องนี้นะครับ ขอบอกไว้ก่อนว่า เกิดขึ้นมานานมากแล้วครับ แต่ยังเป็นเรื่องที่คลาสิคอยู่ตลอดเวลาของคดีล้มละลายครับ  เพราะเป็นการออกให้เห็นถึงช่องทางการต่อสู้คดีของลูกหนี้ในคดีล้มละลายครับ ว่าทำอย่างไรจะสามารถต่อสู้คดีเพื่อให้หลุดพ้นจากกการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายได้ครับ                 เรื่องนี้นะครับเจ้าหนี้ได้ทำสัญญาซื้อขายสินค้ากันกับลูกหนี้กัน โดยมูลค่าของการทำสัญญาซื้อขายกันนี้อยู่ที่จำนวนเงิน ๓ ล้านบาท ต่อมาหลังจากครบกำหนดำเนินการตามสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงกันไว้ ลูกหนี้ไม่ยอมดำเนินการตามที่ได้ทำสัญญาเอาไว้กับทางเจ้าหนี้ โดยไม่มีเหตุอันอ้างตามกฎหมายได้แต่อย่างใดครับ  เจ้าหนี้จึงเริ่มลงมือทวงหนี้โดยส่งหนังสือทวงหนี้ไปหา ลูกหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งหลังจากส่งหนังสือทวงหนี้ไปลูกหนี้ก็ย ...
  •   สวัสดีครับ กลับมาพบกันกับ คอลัมน์ เรื่องจริงจำเลยชนะคดีแรงงาน อีกครั้งครับ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวต้นตอของการวินิจฉัยในประเด็นข้อขัดแย้งต่างระหว่างนายจ้างและลูกจ้างกันครับ นั่นคือเรื่อง  คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ครับ เพราะหากว่าคุ๋กรณีไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิฉัยในประเก็นข้อขัดแย้งอื่นๆตาม พรบ.แรงงานแต่อย่างใดครับ      เรื่องนี้เริ่มต้นตรงที่โจทก์(ลูกจ้าง)ได้เข้าทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทแห่งนี้ ประกอบกิจการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยมีการรับงานด้านดูแลความปลอดภัยมาจากบริษัทอื่นอีกทีหนึ่ง(เรียกง่ายๆว่าจัดหาพนักงานมาทำกิจการรักษาความปลอดภัยครับ) ซึ่งบริษัทนี้เวลาได้รับออเดอร์มาจากบริษัทผู้ว่าจ้างแล้ว ก็จะหาบริษัทแห่งที่สองให้ดำเนินการแทนตนเองอีกที       แต่มันก็แน่นอนหละครับ คนเรา นายจ้าง ลูกจ้างเวลาทำงานก็เหมือนลิ้นกับฟัน มันก็ต้องมีการกระทบกันบ้าง บางครั้งก็นิดๆหน่อยๆ แต่บางครั้งมันก็ ...

Bookmark and Share


 
Online:  8
Visits:  1,416,084
Today:  1,170
PageView/Month:  28,404