สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

 


สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความนวพล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการทวงหนี้นอกระบบ ไม่เคยมอบอำนาจให้บุคคลใดทำหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ในนามของสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพล โดยระบุข้อมูลในหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เช่น ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่มิได้เป็นของสำนักงานทนายความฯหรือของทนายความนวพลแต่อย่างใด หากตรวจพบว่ามีการแอบอ้างนำชื่อสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพลไปใช้ ผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


บทความล่าสุด

 

ข่าวสารหรือบทความ
  • กรณีทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งครับ ระบุข้อความในสัญญาฉบับนี้ว่า ตกลงให้ผู้ชายรับตนเองเป็นศรีภรรยาคนที่สองครับ และระบุต่อไปด้วยว่า ให้จ่ายค่าส่งเสียเลี้ยงดูตนเองเป็นรายเดือนๆละ ๕๐,๐๐๐บาท ต่อมาครับ แรก ๆผู้ชายท่านนี้เขาก็ ปฎิบัติตามสัญญาเป็นอย่างดี เข้าตำรา ของใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดครับ แต่ต่อมาหลังจากหมดโปรโ ...

บทความแยกตามประเภทคดี

สัญญาส่งเสียเมียน้อยและสัญญาเลิกเป็นเมียน้อย

21 มีนาคม 2560

กรณีทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งครับ ระบุข้อความในสัญญาฉบับนี้ว่า ตกลงให้ผู้ชายรับตนเองเป็นศรีภรรยาคนที่สองครับ และระบุต่อไปด้วยว่า ให้จ่ายค่าส่งเสียเลี้ยงดูตนเองเป็นรายเดือนๆละ ๕๐,๐๐๐บาท ต่อมาครับ แรก ๆผู้ชายท่านนี้เขาก็ ปฎิบัติตามสัญญาเป็นอย่างดี เข้าตำรา ของใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดครับ แต่ต่อมาหลังจากหมดโปรโ ...

ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก

16 มีนาคม 2560

          ตามกฎหมายอาญาของไทยนะครับ มีบทลงโทษ เกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศต่อเด็กอายุน้อยๆดังกล่าวมาแล้ว อยู่พอสมควรเลยครับ กระทำชำเราครับ ในเรื่องนี้นะครับ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชายทำ  หรือผู้หญิงทำ(มีนะครับอย่าคิดว่าไม่มี) ก็เป็นความผิดตามกฎหมายกันหมดแล้ว ...

รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

20 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา 65ตรี รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ(1) เงินสำรองต่าง ๆ นอกจาก(ก) เงินสำรองจากเบี้ยประกันเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไว้ก่อน คำนวณกำไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 65 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันต่อออกแล้วในกรณีต้ ...
 

ลูกหนี้บางคนในคดีล้มละลายมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ลูกหนี้คนอื่นๆจะได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่

10 มีนาคม 2560

         สวัสดีครับ วันนี้นะครับ มีท่านผู้อ่านคอมลัมน์ บทความนี้นะครับ สอบถามมายัง ผมครับ ท่านผู้อ่าน ท่านนี้สอบถามมาในเรื่องของกฎหมายล้มละลายครับ ซึ่งแน่นอนครับ กฎหมายล้มละลายนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ละเอียดและยุ่งยากซับซ้อนครับ อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อย อย่างเช่ ...
 

นายจ้างอ้างกิจการขาดทุนจึงขอพักการทำธุรกิจและงดจ่ายค่าจ้างได้หรือไม่

14 มีนาคม 2560

สวัสดีครับ  วันนี้ฝนตกหน้าหนาวครับ แปลกดีเหมือนกันครับ ใน จังหวัดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับ มีคดีใหญ่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งครับ คือ บริษัทยักใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมครับ ทำการเลิกจ้าง ลูกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากครับ ซึ่งสาเหตุจริงๆ ผมก็ไม่ทราบถึงเหตุผลของการเลิกจ้าหรอกครับ แต่เห็นว่า เพื่อเป็น การทำความเข้าใ ...

ไมไ่ด้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยจะฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยได้หรือไม่

21 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา ๑๖ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทร ...

ตำรวจปฎิบัติหน้าที่มิชอบ ฟ้องที่ศาลใด

4 กุมภาพันธ์ 2560

 ลูกสาวอายุ ๑๗ ปี ถูก วัยรุ่นแถวบ้านเดียวกัน ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ในตอนแรก ตำรวจร้อยเวรพยายามไกล่เกลี่ย แต่ผู้เสียหายไม่ยอม ต่อมาจึงมีการแจ้งข้อหาแก่ผุ้ทำผิด และในวันแจ้งข้อหา ตำรวจบอกว่า รอซัก ๑ เดือน จะทำสำนวนส่งอัยการฟ้องศาลต่อไป จากนั้นก็ ...

ความรู้เบื้องต้น การค้าระหว่างประเทศ

2 กุมภาพันธ์ 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงมีหลายกฎหมายครับ เพียงแต่คดีที่ขึ้นสู่ศาลจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล ซึ่งในที่นี้ขอให้นึกถึงโครงสร้างดังนี้ครับ ก)ความหมายของกฎหมายนี้ ข)กฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้าง ค)สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล ง)ข้อยกเว้นความรับผิด ครับ นอกจากนี้ ...

การหาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

2 กุมภาพันธ์ 2560

      ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการหรืออาศัยผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้ (๑) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ...

 


งานคดีความ

งานคดีความ
คดีตัวการฟ้องตัวแทน , บุคคลภายนอกฟ้องตัวการ
คดีบังคับจำนำ , เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ
คดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้
คดีเอาเอกสารของผู้อื่นไปหรือทำลายเอกสารของผู้อื่น
ถูกฟ้องบัตรเครดิต
ต่อสู้คดีอาญาต่อสู้,ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฎิบัติตามหน้าที่
คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก,เพิกถอนผู้จัดการมรดก
ฟ้อง,ต่อสู้คดีให้โดยเสน่หา
ฟ้อง , ต่อสู้ คดีเมาแล้วขับ
ต่อสู้คดีแพ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฟ้อง,ต่อสู้คดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้ว
ฟ้อง,ต่อสู้คดีขายฝาก
ฟ้อง,ต่อสู้คดีถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ
ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมากัด
ฟ้อง ,ต่อสู้คดีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ฟ้องต่อสู้คดี รับจ้างสร้างบ้าน
ฟ้อง,ต่อสู้ คดี พรบ.ป่าไม้
ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าซื้อรถ
ฟ้อง , ต่อสู้คดี ข่มขืนใจหรือกรรโชกทรัพย์
ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าทรัพย์
ฟ้อง ,ต่อสู้ พรากผู้เยาว์
ฟ้อง,ต่อสู้คดีค้ำประกัน
ฟ้อง,ต่อสู้คดีแจ้งความเท็จเจ้าพนักงาน
ฟ้องต่อสู้คดีผู้ขายไม่โอนทรัพย์ตามสัญญา
ฟ้อง,ต่อสู้คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ฟ้อง,ต่อสู้คดีนำบัตรอิเลกทรอนิกส์ผู้อื่นไปใช้
ฟ้อง,ต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหาย
ฟ้องต่อสู้คดีเช็ค
ฟ้องถูกรถชนเรียกค่าเสียหาย
เพิกถอนโอนทรัพย์หนีหนี้
ฟ้องขอใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้
ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางแพ่ง หรือหมิ่นประมาททางอาญา
คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์
คดีขอเพิกถอนสัญญาเพราะโมฆะหรือโมฆียะ
ขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ
คดีอาญารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
คดีฉ้อโกง
คดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ
ขอลดโทษ , รอการกำหนดโทษ , รอลงอาญา
ร้องขอและคัดค้านตั้งผู้ปกครอง , ร้องขอและคัดค้านทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์
ร้องขอคืนของกลาง
ฟ้อง,ต่อสู้คดีห้ามใช้นามฯและเรียกค่าเสียหาย

 
Online:  13
Visits:  2,417,502
Today:  218
PageView/Month:  12,693